“พ่อเลี้ยงหล้า” CEO แม่สอดฟรีโซน แสดงความยินดี ผอ.ศุลกากรภาค ที่ 3

“พ่อเลี้ยงหล้า” CEO แม่สอดฟรีโซน  แสดงความยินดี ผอ.ศุลกากรภาค ที่ 3ad1

แม่สอด-“พ่อเลี้ยงหล้า” CEO แม่สอดฟรีโซน  แสดงความยินดี ผอ.ศุลกากรภาค ที่ 3

นายอัครเดช ตาสะหลี "พ่อเลี้ยงหล้า" CEO - ประธานกรรมการ / President & CEO บริษัทแม่สอดฟรีโซน จำกัด นักธุรกิจ  ท่าข้ามแม่สอดฟรีโซน ริมแม่น้ำเมย  บริษัทแม่สอดฟรีโซน จำกัดและท่าข้ามสินค้าท่าที่ 18 (ริมแม่น้ำเมย) –  เดินทางร่วมแสดงความยินดีกับนายดิเรก คชารักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่  ซึ่งสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3. นั้นมีภารกิจในการดูแล ด่านศุลกากรในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ และที่ด่านศุลกากรแม่สอด จ.ตาก

สำหรับพันธกิจของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3  กรมศุลกากร  ภารกิจ พันธกิจ ในการอำนวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ, - ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ, เพิ่มขีดความสามารถในการปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร,จัดเก็บภาษีอากรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ