"เพจหมอมด" เฉลย ท่าที่ "พิธา" วางมือ คืออะไร?

"เพจหมอมด" เฉลย ท่าที่ "พิธา" วางมือ คืออะไร?

ad1

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.66 เพจเฟซบุ๊ก ถอดรหัสภาษากาย - Body Language Analysis โดย หมอมด โพสต์ภาพ พร้อมข้อความระบุว่า...

มีคนฝากถามมาว่า ท่านี้คืออะไร ?

ท่าที่คุณพิธาวางมือ เรียกว่า Steeple บางคนใช้คำว่า Power sphere

อดีตประธานาธิบดีของเยอรมันท่านใช้ประจำจนเป็นท่าประจำตัว

เป็นการแสดงออกในแง่ภาพลักษณ์ของการมีอำนาจ สุขุม ชาญฉลาด และควบคุม