ประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ศรีมหาโพธิเลือกประธานคนใหม่

ประชุมคณะกรรมการ  กต.ตร.สภ.ศรีมหาโพธิเลือกประธานคนใหม่ad1

ปราจีนบุรี - ประชุมคณะกรรมการ  กต.ตร.สภ.ศรีมหาโพธิครั้งที่1/2566 เลือกประธานคนใหม่ ระบุคดีสารซีเซี่ยม-137 คดีดังคลี่คลายแล้ว - ส่งฟ้องบริษัทฯเลินเล่อ

ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี รายงานว่า  ที่ห้องประชุมศรีมหาโพธิ ชั้น 3  สภ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี  พ.ต.อ.มงคล โท้เป๋า ผกก.สภ.ศรีมหาโพธิ ได้เชิญคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ ( กต.ตร.สภ.ศรีมหาโพธิ) ประชุม ครั้งที่1/2566

พ.ต.อ.มงคล โท้เป๋า ผกก.สภ.ศรีมหาโพธิ   ได้ทำหน้าที่ประธานชั่วครว แจ้งวาระการประชุมให้ทราบ อาทิ เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ ( กต.ตร.สภ.ศรีมหาโพธิ) ได้สิ้นสุดวาระลง ประธาน กต.ตร.จึงต้องสิ้นสุดวาระลงด้วย  ได้มีการแต่งตั้งและคัดเลือกกรรมการชุดใหม่ ตามคำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งนายรณรงค์  นครจินดา ผวจ.ปราจีนบุรี / ประธาน กต.ตร.จังหวัด ลงนามแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบ ก.ต.ช.

จากนั้นได้ทำการแนะนำ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ ( กต.ตร.สภ.ศรีมหาโพธิ) จำนวน 25 คน  

จากนั้นได้ให้มีการเสนอชื่อ-ยกมือเลือกประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ ( กต.ตร.สภ.ศรีมหาโพธิ) ได้แก่ นายกิตติพันธ์ หรือเก่ง  จิตต์เป็นธรรม   พร้อมกับแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ ( กต.ตร.สภ.ศรีมหาโพธิ) ประกอบด้วย นายไพบูรณ์  นาคพันธ์ , นานยณรงค์  สุริยวงษ์ และ นายสมพงษ์  จงภูเขียว  พร้อมมอบมายให้นายกิตติพันธ์  หรือเก่ง  จิตต์เป็นธรรม ทำหน้าที่ประธานฯดำเนินการประชุมต่อไป  

 และได้มีการรับรองข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น 5 สายงาน ประกอบด้วย ร.ต.ท.จิรชาติ  หอมสนิท รองสว(ป.) สภ.ศรีมหาโพธิ ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นด้านงานอำนวยการ, ร.ต.ต.จามีกร  เดชประไพ รอง สว.(สส.) สภ.ศรีมหาโพธิ ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นด้านงานสืบสวน , ส.ต.อ.จิรวัฒน์  ทองพูล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีมหาโพธิ ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นด้านงานสอบสวน , ส.ต.ท.ณัชภัทร  แก้วคำ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีมหาโพธิ ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นด้านงานจราจร, ส.ต.ต.จีรพงษ์  พรมบุตรดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีมหาโพธิ ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นด้านงานปราบปราม

จากนั้น ได้นำเสนอผลงานของ สภ.ศรีมหาโพธิ ,คดีที่น่าสนใจ อาทิ  กิจกรรมตำรวจพบประชาชน ในการร่วมดำเนินโครงการงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตมยุทธศาสตร์ชาติ ,ร่วมอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยการจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน โรงเรียนวัดใหม่กรงทอง, มอบถุงยังขีพให้ครอบครัวยากไร้,ให้การช่วยเหลือประชาชนรถกระบะแบตเตอร์รี่หมด สามารถสตาร์ทติดไปต่อได้

คดีที่ประชาชนสนใจ ซีเซียม- 137 หายไปจากรงงานในพื้นที่ อ.ศรีมหาโพธิ แจ้งหายเมื่อวันที่ 10 มี.ค.66 ติดตมล่าสุดหลายภาคส่วนได้วิเคราะห์ – ตรวจสอบแล้ว ไม่กระทบต่อสุขภาพของคนในโรงงานหลอมเหล็ก – โรงไฟฟ้า ,ชาวบ้านโดยรอบ  พืชผัก ผลไม้ ตรวจสอบน้ำ อากาศ ดิน ไม่อันตราย  ด้านคดีเป็นความประมาทเลินเล่อของโรงไฟฟ้า ตาม พ.ร.บ.ปรมาณูฯ  ได้มีการส่งฟ้องศาลเพื่อดำเนินคดกับผู้เกี่ยวข้องในวันนี้ (25พ.ค.)

พร้อมกันนี้ ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ อ.ศรีมหาโพธิ ในงานวันไหล ,การติดตามเหตุวิวาทวันไหลศรีมหาโพธิ จากสายตรวจออนไลน์หลังมีผู้บันทึกคลิปเหตุการณ์การวิวาท จนติดตามจับกุมได้  ,การควบคุมอำนวยการจราจรโดยใช้อุปกรณ์โดรนบินช่วยสำรวจ  รายงานการจราจรที่หนาแน่น ,การลงพื้นที่ร่วมกับฝ่ายปฏิบัติของนายตำรวจที่ให้ผู้เล่นสงกรานต์ได้เลิกเล่นตามเวลา ไม่ให้การจราจรติดขัดฯลฯ

จากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ ( กต.ตร.สภ.ศรีมหาโพธิ) ได้ร่วมหารือในวาระอื่น ๆ 

โดย...มานิตย์  สนับบุญ/ปราจีนบุรี