โคราชฝนตกชุก เห็ดระโงก-ไข่หงส์ ราชินีเห็ดป่างอกจำนวนมาก ชาวบ้านแห่เก็บกิน ขาย สร้างรายได้งาม

โคราชฝนตกชุก เห็ดระโงก-ไข่หงส์ ราชินีเห็ดป่างอกจำนวนมาก ชาวบ้านแห่เก็บกิน ขาย สร้างรายได้งาม

ad1

ช่วงนี้จังหวัดนครราชสีมา มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีอากาศร้อนจัดในช่วงกลางวัน ทำให้มีเห็ดป่างอกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเห็ดระโงก-ไข่หงส์ ซึ่งถือเป็นราชินีแห่งเห็ดที่หาได้เฉพาะจากธรรมชาติเท่านั้น และมีรสชาติดีกว่าเห็ดป่าชนิดอื่นๆ ชาวบ้านจากทั่วทุกสารทิศ พากันออกไปหาเห็ดป่ามาประกอบอาหารและจำหน่าย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว เช่นที่ตำบลกุดจอก  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา จะมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์หลายพื้นที่กลายเป็นห้างสรรพสินค้าในผื่นป่า

นางแสง กิ่งสูงเนิน  อายุ 74 ปี หนึ่งในชาวบ้านที่ออกไปหาเห็ดป่า บอกว่า ช่วงนี้มีฝนตกลงมาต่อเนื่อง กลางวันมีอากาศร้อนจัด เหมาะแก่การเจริญเติบโตของเห็ดป่าอย่างมาก ตนจึงชักชวนเพื่อนบ้านออกมาหาเห็ดป่า ซึ่งปีนี้ มีปริมาณเห็ดป่ามากกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา และในช่วงสัปดาห์นี้มีเห็ดระโงก-ไข่หงส์ งอกออกมามากเป็นพิเศษ จึงช่วยกันหาเก็บไปขายสร้างรายได้เสริมเข้าครอบครัว

โดยจะขายในราคากิโลกรัมละ 200-300 บาท ขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของดอกเห็ด และจะมีแบ่งขายเป็นถุง ถุงละ 50 บาท  เป็นเห็ดที่ชาวบ้านหามาได้สดๆ  ปลอดสารเคมี  จึงเป็นที่ต้องการของตลาด คนทั่วไปนิยมซื้อไปรับประทานเป็นอย่างมาก ทำให้ชาวบ้านที่เก็บเห็ดมีรายได้วันละ 1,000-1,500 บาทเลยทีเดียว .

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา