นายกฯเข้าเยี่ยมคารวะ "สมเด็จฯ ฮุน เซน" ประธานคณะองคมนตรีกัมพูชา

นายกฯเข้าเยี่ยมคารวะ "สมเด็จฯ ฮุน เซน" ประธานคณะองคมนตรีกัมพูชาad1


"นายกฯ เศรษฐา" เข้าเยี่ยมคารวะสมเด็จฯ ฮุน เซน ประธานคณะองคมนตรีกัมพูชา เชื่อมั่น ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา จะเดินหน้าสู่ความผาสุก สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้ประชาชน ก่อนเลี้ยงอาหารค่ำนายกฯ ไทยและคณะ

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. เวลา 17.00 น. (เวลาที่กรุงพนมเปญเท่ากับเวลาที่กรุงเทพฯ) ณ 7 มกรา (ที่ทำการพรรคประชาชนกัมพูชา) กรุงพนมเปญ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าเยี่ยมคารวะสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน (Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen) ประธานคณะองคมนตรีกัมพูชา โดย นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญจากการหารือ ดังนี้

นายกรัฐมนตรี รู้สึกยินดีที่ได้เข้าเยี่ยมคารวะประธานคณะองคมนตรีกัมพูชาในวันนี้ พร้อมชื่นชมว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา โดยการเยือนครั้งนี้ถือเป็นการเยือนต่างประเทศในระดับทวิภาคีครั้งแรกของนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชา ต่างได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันเดียวกัน รวมทั้ง สมเด็จฯ ฮุน มาแนต ได้โทรศัพท์แสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรี สะท้อนถึงมิตรภาพและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของไทยกัมพูชา

ประธานคณะองคมนตรีกัมพูชา แสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี เชื่อมั่นนายกรัฐมนตรีจะสานต่อและยกระดับความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมความร่วมมือทุกระดับของไทย-กัมพูชา ให้นำไปสู่ความผาสุก เจริญรุ่งเรือง และพร้อมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยและกัมพูชาอย่างเต็มที่

ภายหลังการเข้าเยี่ยมคารวะ สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน ประธานคณะองคมนตรีกัมพูชา เป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรี หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงพนมเปญ เวลา 19.00 น. และเดินทางถึงไทยเวลา 20.20 น.