เมืองดอกลำดวนบาน เปิดงานเฉลิมฉลอง 241 ปีจังหวัดศรีสะเกษ

เมืองดอกลำดวนบาน เปิดงานเฉลิมฉลอง 241 ปีจังหวัดศรีสะเกษad1

ศรีสะเกษ- เมืองดอกลำดวนบาน เปิดงานเฉลิมฉลอง 241 ปีจังหวัดศรีสะเกษ สุดอลังการ โอฬารยิ่ง

ที่ลานโคปุระสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อำเภอเมืองศรีสะเกษ  นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ได้เป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลอง 241 ปี จังหวัดศรีสะเกษ  ในระหว่างวันที่ 17-21 พ.ย. 2566  โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต  นายนพ พงศ์ผลาดิสัย และนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี  ธรรมจารีย์  นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ร่วมเปิดงานเฉลิมฉลอง 241 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ในครั้งนี้

ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีสู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 241 ปี พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร กิจกรรมการเปิดร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อป และการแสดงฟ้อนรำจากนางรำทั้ง 22 อำเภอ จำนวนกว่า 5,000 คน แต่งกายด้วยชุดผ้าแส่วพื้นบ้านย้อมสีมะเกลือ อัตลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ  มาแสดงพลังความสามัคคีของชน 4 เผ่าไทยศรีสะเกษ เขมร ส่วย ลาว และเยอ  รวมถึงกิจกรรมการประกวดถุงผ้าเอกลักษณ์ดั้งเดิม การสาธิต การแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจำหน่ายสินค้า OTOP สินคำผลิตภัณฑ์พื้นเมืองของกลุ่มแม่บ้าน การแสดงดนดรี ศิลปวัฒนธรรม  และในโอกาสนี้จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ "ยอดคนเมืองศรีสะเกษ" ให้กับ นายอาคม เดิมพิทยาไพสิฐ กรรมการกฤษฎีา อดีต รมว. คมนาคม และอดีต รมว.คลัง ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คนที่ 29 อีกด้วย

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ. ศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันเจริญรุ่งเรืองของเมืองศรีสะเกษ เพื่อสำนึกเทิดทุนพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ และบรรพบุรุษผู้สร้างบ้านแปงเมืองศรีสะเกษมาอย่างยาวนาน รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี ในการสืบสานรักษาและพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และในวันที่ 21 พ.ย. 2566 เป็นการแสดงอากาศยานไร้คนขับ "โดรนแปรอักษร สุดยิ่งใหญ่ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป ได้มาท่องเที่ยวสัมผัสเมืองสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ และชมกิจกรรมภายในงานในวันและเวลาดังกล่าวด้วย

นายประหยัด  ถิลา  วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกบมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ได้แก่ กุยหรือส่วย ลาว เขมร และเยอ จนได้ชื่อว่าเป็น "ดินแดนสี่เผ่าไท" ที่มีศิลปวัฒนธรรม วิถีการดำเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี การแต่งกาย อาหารการกิน ที่หลากหลายและแตกต่างกัน แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน มีความสามัคคีปรองดอง  การจัดงานในครั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษทุกอำเภอ ได้ร่วมทำบุญตักบาตร "สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง" เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างความรัก ความสามัคดี หลอมรวมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

นอกจากนี้ ยังได้นำอัตลักษณ์มรดกภูมิปัญญาของท้องถิ่น ที่ได้พัฒนาต่อยอดในรูปแบบสินค้าโอทอปและบริการ ทำให้เกิดรายได้สู่ชุมชน  และถือเป็นการจัดงานที่ได้บูรณาการกันทุกภาคส่วน ทำให้เกิดความรักความสามัดคีของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ที่ร่วมแรงร่วมใจจัดงานเฉลิมฉลอง 241 ปี จังหวัดศรีสะเกษขึ้น และเพื่อสืบสานรักษาวัฒนธรรมประเพณี ที่งดงามและความภาคภูมิใจของจังหวัดศรีสะเกษให้ยั่งยืนตลอดไป

เสนาะ วรรักษ/รายงาน