กลุ่มจีฮัดทั่วโลกหลังไหลเข้าตะวันออกกลางพร้อมสู้รบกับอิสราเอลเคียงข้างอิหร่าน

กลุ่มจีฮัดทั่วโลกหลังไหลเข้าตะวันออกกลางพร้อมสู้รบกับอิสราเอลเคียงข้างอิหร่าน

ad1

กลยุทธ “สงครามกองโจร” ชนะทุกสนาม ซ่องสุม รอคอย โจมตี ลากยาว บั่นทอน เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การทหาร  “จีฮัด” หลั่งไหลเข้าพื้นที่  ต่างพร้อมและน้อมรับ  “เกิดสงครามใหญ่”

อดีตเจ้าหน้าที่ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อดีตเคยสู้รบสงครามจรยุทธรบนอกแบบกับพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา (พคม.) และอดีตพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) เปิดเผยว่า รูปแบบสงครามจรยุทธรบนอกแบบสงครามกองโจร อดีตที่ผ่านมาจากประสบการณ์ภาคสนามกลยุทธนำคือการรอคอย ซ่องสุมโจมตี เคลื่อนที่เร็ว รุกถอยฉับไวโดยชุดขนายย่อย
“โดยจรยุทธแต่ละครั้งจะไม่สูญเสียหรือสูญเสียจะเสียกำลังน้อยที่สุด แต่ทำลายฝ่ายตรงข้ามได้สูง”

แหล่งข่าว กล่าวอีกว่า การซ่องสุมซุ่มโจมตีรุกถอยเคลื่อนที่เร็วเป็นไปตาสมสภาพภูมิศาสตร์ ทั้งพื้นที่ราบ ป่า เขา และแนวทางมวลชน  อย่างเช่น สมรภูมิสงครามจรยุทธสงครามกองโจรตะวันออกกลางพื้นที่ทะเลทราย ระหว่างกลุ่มฮามาสปาเลสไตน์และพันธมิตรกองหนุน สภาพพื้นที่ทะเลทรายจึงแปรรูปเป็นพื้นที่กบดานซ่องสุมภายใต้ฐานทที่มั่นอุโมงค์ บ้าน ตึกซากปรักหักพัง ซึ่งไม่ต่างกับ พคม. พคท.ที่มีอุโมงค์น้ำค้าง ภูเขาย่านเทือกเขาบรรทัด อ.นาทวี จ.สงขลา ฯลฯ เป็นฐานที่มั่น
อดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังกล่าวอีกว่า สงครามจรยุทธสงครามกองโจรยังมีการผลิตอาวุธ ปืน ระเบิด แหล่งอาหาร ตามสภาพบริบทและภูมิปัญญาและพื้นที่สภาพทางภูมิศาสตร์ และจากการสู้รบที่ผ่านมาจะยุติโดยการพูดคุย และอีกฝ่ายจะต้องถอนกำลังออกจากในสมรภูมิ

“แต่ที่ผ่านมาโดยสรุปฝ่ายสงครามจรยุทธสงครามกองโจรจะเป็นผู้เป็นต่อทุกสนามในย่านกลุ่มประเทศอาเชียนและอินโดจีน  และบรรดานักรบนักรบตู้เย็นจากฝ่ายมหาอำนาจ จะต้องเป็นฝ่ายสูญเสียที่มากกว่า” 
เพราะสถานภาพสงครามจรยุทธสงครามกองโจร รอคอย ซ่องสุม จู่โจม ยืดเยื้อยาวนาน ที่ได้ส่งผลต่อกำลังรบอีกฝ่าย รวมไปถึงผลลบทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ที่ถูกบั่นทอนลงตามลำดับ

แหล่งข่าว กล่าวอีกว่า ส่วนสงครามจรยุทธสงครามกองโจรระหว่างอามาสปาเลสไตน์และพันธมิตรกองหนุนกับอิสราเอล การสู้รบจะต่างกับสงครามจรยุทธสงครามกองโจร พคม. และ พคท.ในอดีตในกลุ่มกลุ่มประเทศอาเชียนและอินโดจีน
เพราะสงครามจรยุทธสงครามกองโจรในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง  มีการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นนำ อาวุธที่ล้ำหน้าทันสมัยกว่าแต่ก่อนอย่างสิ้นเชิง  โดยเฉพาะภาคสงครามน่านฟ้า ที่ประกอบด้วยขีปนาวุธ โดรน เครื่องบิน อีเลคโทรนิคดาวเทียม
และที่สำคัญสุดคือแต่กลุ่มต่างมีการพัฒนาอุตสาหกรรมทางทหาผลิตใช้อาวุธทุกประเภทใช้เองได้ จึงเชื่อมั่นว่ากลุ่มฮามาสปาเลสไตน์และพันธมิตรกองหนุนที่รอยล้อมต่างมีอุตสาหกรรมทางทหารผลิตใช้เอง และเชื่อมั่นว่ามีการจัดสร้างเป็นกลุ่มก้อนผลิตอาวุธเพื่อใช้เอง และมั่นใจพร้อมจะเป็นนักรบและมีอาวุธใช้ทุกครัวเรือน เพราะจะเห็นว่ามีการใช้อาวุธปริมาณมากแต่ไม่ไม่ขาดมือ ตลอดจนถึงกำลังพล

“สงครามระหว่างอามาสปาเลสไตน์และพันธมิตรกองหนุน ตลอดจนล่าสุดประเทศอิหร่านกับอิสราเอล  โดยอิสราเอลหากไม่มีพี่เลี้ยงจะราบคาบอย่างสิ้นเชิง  แต่ถึงอย่างไรต่างฝ่ายมีพี่เลี้ยงพันธมิตรชาติมหาอำนาจ แต่ที่มั่นคงศักยภาพทางการเมือง เศรษฐกิจการเมืองการปกครองและการทหาร จะเป็นฝ่ายกลุ่มฮามาสปาเลสไตน์และพันธมิตรกองหนุน เนื่องจากมีอุดมการณ์การเมือง อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ อุดมการศาสนา และส่วนใหญ่จะเป็นการปกครองพรรคเดียว

แหล่งข่าว ยังเปิดเผยว่า  สถานที่เกิดขึ้นระหว่างอิหร่านอิสราเอล ฝ่ายอิหร่านต่างยืนยันว่าจะให้การตอบรับและน้อมรับต่อที่จะเกิดสงครามขนาดใหญ่ และพร้อมรับการเกิดสงครามใหญ่และมีความพร้อมแล้ว และไม่ได้วิตกหวั่นไหวต่อการเกิดสงคราม เพราะเป็นวันที่รอยคอยที่จะถึงวันนี้ที่ได้สะสมมาอย่างยาวนาน

แหล่งข่าว ยังกล่าวอีกว่า และมีความเชื่อมั่นจากหลายฝ่ายว่าฝั่งกลุ่มฮามาสปาเลสไตน์และพันธมิตรกองหนุน ต่างมีความทางด้านอาวุธนิวเครีย ด้วยเช่นกัน และทางความพร้อมจีฮาดที่เป็นหน้าที่ ได้ต่างหลั่งไหลเข้าร่วม จะเห็นได้ว่าแนวร่วมนักรบจรยุทธสงครามกองโจรกลุ่มฮามาสปาเลสไตน์และพันธมิตรกองหนุนจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นตามลำดับ

“กลุ่มจีฮีดต่าง ๆ ต่างพยายามหลั่งไหลเข้าไปเป็นจำนวนมาก หากกลุ่มประเทศรอบข้างปาเลสไตน์”. แหล่งข่าว ระบุ

โดย...อัสวิน ภักฆวรรณ