องค์การแรงงานระหว่างประเทศเผย โควิดทำ 5 ประเทศเอเชีย-แปซิฟิก ด้านท่องเที่ยวสั่นคลอน คนตกงาน 1.6 ล้านคน

โควิดทำการท่องเที่ยวสั่นคลอน

องค์การแรงงานระหว่างประเทศเผย โควิดทำ 5 ประเทศเอเชีย-แปซิฟิก ด้านท่องเที่ยวสั่นคลอน คนตกงาน  1.6 ล้านคน

ad1

ad1

27 พ.ย. 2564  องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือไอแอลโอ (International Labour Organization-ILO) เผยงานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของเชื้อโควิด-19 ต่อการจ้างงานในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในเอเชีย-แปซิฟิก โดยสำรวจข้อมูลจาก 5 ประเทศ ได้แก่ บูรไนดารุสซาลาม, มองโกเลีย, ฟิลิปปินส์, ไทย และเวียดนาม พบว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสั่นคลอนจากการว่างงาน ความเสื่อมถอยในคุณภาพของงาน และการเข้าสู่งานนอกระบบสูงขึ้น

โดยเกือบ 1 ใน 3 ของตำแหน่งงานทั้งหมดที่เสียไป อยู่ในภาคธุรกิจการท่องเที่ยว และมีการประเมินว่าในบรรดา 5 ประเทศดังกล่าว มีคนตกงานถึง 1.6 ล้านคน