Tag: ยื่นเพิกถอน "สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย"

สังคม
"เสรีพิศุทธ์" อนุมัติแล้ว! ให้ "ทนายอนันต์ชัย" ยื่นเพิกถอน "สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย" 

"เสรีพิศุทธ์" อนุมัติแล้ว! ให้ "ทนายอนันต์ชัย" ยื่นเพิกถอน...

ยื่นเพิกถอน "สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย"