ประวิตรสั่งเปลี่ยนใช้รถโดยสารประจำทางเป็นรถไฟฟ้ากว่า 500 คัน 9 เส้นทาง กทม. ลดการปล่อยก๊าซมลพิษได้ 500,000 ตัน

ประวิตรสั่งเปลี่ยนใช้รถโดยสารประจำทางเป็นรถไฟฟ้ากว่า 500 คัน 9 เส้นทาง กทม.

ประวิตรสั่งเปลี่ยนใช้รถโดยสารประจำทางเป็นรถไฟฟ้ากว่า 500 คัน 9 เส้นทาง กทม. ลดการปล่อยก๊าซมลพิษได้ 500,000 ตันad1

วันนี้ (7 มิถุนายน 2565 ) พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ได้พิจารณาโครงการเปลี่ยนรถโดยสารประจำทางสาธารณะของภาคเอกชน เป็นรถโดยสารประจำทางไฟฟ้า (รถร่วมบริการ) พื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 500 คัน ใน 9 เส้นทาง ซึ่งจะสนับสนุนมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 500,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และช่วยลดมลพิษฝุ่น PM2.5 ช่วยรักษาสุขภาพพลานามัยให้กับประชาชนในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล และก่อให้เกิดการส่งเสริมการลงทุนในภาคธุรกิจการผลิตรถไฟฟ้าและแบตเตอรี่ในประเทศมากถึง 8.5 พันล้านบาท เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติต่อไป