ราชกิจจาฯเผยแพร่ ลดภาษีประจำปีรถไฟฟ้า 80%

ราชกิจจาฯเผยแพร่ ลดภาษีประจำปีรถไฟฟ้า 80%

ราชกิจจาฯเผยแพร่ ลดภาษีประจำปีรถไฟฟ้า 80%

ad1

09 พ.ย. 2565  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นรถใหม่สำเร็จรูปจากโรงงาน ที่จดทะเบียนภายในระยะเวลา 3 ปี ลงร้อยละ 80  เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย.นี้ เป็นต้นไป