ป่วยโควิดวันนี้ ดับพุ่ง 105 ราย รักษาปอดอักเสบในร.พ. 2,065 ราย ติดเชื้อเพิ่มสูงต่อเนื่อง 22,387 ราย

โควิดวันนี้

ป่วยโควิดวันนี้ ดับพุ่ง 105 ราย รักษาปอดอักเสบในร.พ. 2,065 ราย ติดเชื้อเพิ่มสูงต่อเนื่อง 22,387 ราย
ad1


ad1

ad1

ad1

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19   วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565  รวม 22,387 ราย จำแนกเป็น  ผู้ป่วยจากในประเทศ 22,300 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 87 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,682,437 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 27,680 ราย
หายป่วยสะสม 1,465,615 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 245,575 ราย
---------------------
เสียชีวิต 105 ราย
จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 2,065 ราย
เฉลี่ยจังหวัดละ 27 ราย
อัตราครองเตียง ร้อยละ 30.1