โควิดคลี่คลาย!ปัตตานีจ่อปลดล็อกสัมมนาได้ไม่เกิน 200 คน

โควิดคลี่คลาย!ปัตตานีจ่อปลดล็อกสัมมนาได้ไม่เกิน 200 คน

ad1

ad1

ปัตตานี -คณะกรรมการโรคติดต่อฯเตรียมปลดล๊อกให้มีการประชุมสัมมนาได้ไม่เกิน 200 คน หลังจากสถานการณ์ติดเชื้อโควิดลดลง

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2564นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดปัตตานี ซึ่งสถานการณ์การติดเชื้อโควิด- 19 เริ่มคลี่คลายลง ตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด - 19 ลดลงจากเดิมอย่างน่าพอใจ แต่ยังคงไม่ประมาท และปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

สิ่งที่สำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการต่อไป คือการรณรงค์ให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้ารับวัคซีนให้เป็นไปตามได้ร้อยละ 70 หรือมากที่สุดโดยเร็ว รวมถึงการเร่งตรวจระบบ ATK เชิงรุกประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพิ่มในทุกพื้นที่ และล่าสุดให้มีการติดตามสถานการณ์การติดเชื้อของประชาชน ภายหลังการเลือกตั้ง อบต. และประเมินสถานการณ์หากมีการเปิดพื้นที่ในช่วงหลังวันที่ 15 ธันวาคม 2564รวมถึงหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ด้วย 

การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการทบทวนมาตรการ/คำสั่งจังหวัดปัตตานี ภายหลัง ศบค. ได้ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้พิจารณาให้สถานประกอบการ/โรงแรม จัดประชุม สัมมนาฯได้ แต่มีจำนวนไม่เกิน 200 คน ขึ้นอยู่ตามขนาดของห้องประชุม และต้องปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

สำหรับรายละเอียดจะมีประกาศแจ้งเวียนอีกครั้ง ส่วนสถานการณ์ COVID - 19 จังหวัดปัตตานี ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ถือได้ว่าสถานการณ์ดีขึ้น มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพียง 121 ราย  มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 45,581 ราย หายป่วย 37,557 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 448 ราย