ผลการนับคะแนนเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ชุมพร เขต 1 และสงขลา เขต 6 อย่างไม่เป็นทางการ

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งซ่อมไม่ทางการ

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ชุมพร เขต 1 และสงขลา เขต 6 อย่างไม่เป็นทางการ
ad1


ad1

ad1

ad1

17 ม.ค. 2565  ผลการนับคะแนนเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ชุมพร เขต 1 และสงขลา เขต 6 อย่างไม่เป็นทางการ ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ มีคะแนนสูงสุดทั้ง 2 พื้นที่ โดยผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของ จ.ชุมพร เขต 1  หมายเลข 1 นายอิสรพงษ์ มากอำไพ พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 49,014 คะแนน หมายเลข 2 ร.ต.ท.สมชาย แพ่งยงยุทธ พรรคไทยศิวิไลย์ ได้ 507 คะแนน หมายเลข 3 นายวรพล อนันตศักดิ์ พรรคก้าวไกล ได้ 3,582 คะแนน หมายเลข 4 นายชวลิต อาจหาญ พรรคพลังประชารัฐ ได้ 32,281 คะแนน หมายเลข 5 พ.ต.อ.ทศพล โชติคุตร์ พรรคกล้า ได้ 7,492 คะแนน  มีผู้มาใช้สิทธิ 97,425 คน คิดเป็นร้อยละ 72.44  บัตรดี 92,876 ใบ บัตรเสีย 1,721 ใบ บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,828 ใบ 

ส่วนผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของ จ.สงขลา เขต 6  หมายเลข 1 น.ส.สุภาพร กำเนิดผล พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 45,576 คะแนน  หมายเลข 2 นายธิวัชร์ ดำแก้ว พรรคก้าวไกล ได้ 5,427 คะแนน  หมายเลข 3 นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ พรรคพลังประชารัฐ ได้ 40,531 คะแนน หมายเลข 4 นายพงษธร สุวรรณรักษา พรรคกล้า ได้ 1,350 คะแนน  หมายเลข 5 นางภัทรวี ศรีศักดา พรรคพลังสังคม ได้ 123 คะแนน  มีผู้มาใช้สิทธิ 96,882 คน คิดเป็นร้อยละ 73.85 บัตรดี 93,007 ใบ บัตรเสีย 1,935 ใบ บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน  1,940 ใบ