ถกครม.วันนี้ พิจารณาลดค่าครองชีพ-เลื่อนมาตรการคนละครึ่งเฟส 4 เร็วขึ้น-ก.พาณิชย์ของบ 1.400 ล้าน ขายสินค้าราคาถูก 3 เดือน 3050 จุดทั่วประเทศ

ถกครม.วันนี้

ถกครม.วันนี้ พิจารณาลดค่าครองชีพ-เลื่อนมาตรการคนละครึ่งเฟส 4 เร็วขึ้น-ก.พาณิชย์ของบ 1.400 ล้าน ขายสินค้าราคาถูก 3 เดือน 3050 จุดทั่วประเทศ
ad1


ad1

ad1

ad1

18 ม.ค. 2565  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ในเวลา 09.00 น. โดยก่อนการประชุม มีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เข้าพบนายกรัฐมนตรี  สำหรับการประชุม ครม. วันนี้ จะมีการพิจารณามาตรการเร่งด่วนในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาสินค้าราคาแพง โดยไม่ให้กระทบกลไกตลาดเพิ่มเติมจากหลายมาตรการที่กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงพลังงานได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้ ส่วนมาตรการที่แต่ละกระทรวงจะเสนอ ครม. เพื่อลดค่าครองชีพ อาทิ กระทรวงการคลัง เสนอเลื่อนมาตรการคนละครึ่งเฟส 4 เร็วขึ้นจากเดิมที่จะเริ่มใช้วันที่ 1 มี.ค.65 เป็นวันที่ 21 ก.พ.65 และ กระทรวงพาณิชย์ เสนอของบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นวงเงิน 1,400 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการพาณิชย์ลดราคาลดค่าครองชีพประชาชน 3 เดือน รวม 3,050 จุดทั่วประเทศ