"ซีอิ๊วขาว" ขึ้นราคาเงียบ ถึงลังละ 100 บาท หลังทราบว่าจะมีการปรับภาษีความเค็มเพิ่ม

ซีอิ๊วขาวขึ้นราคา

"ซีอิ๊วขาว" ขึ้นราคาเงียบ ถึงลังละ 100 บาท หลังทราบว่าจะมีการปรับภาษีความเค็มเพิ่ม
ad1


ad1

ad1

ad1


จากกรณีที่กระทรวงการคลังเตรียมเก็บภาษีความเค็ม เหตุพบคนไทยบริโภคเกลือสูงกว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลกกำหนดถึง 2 เท่า ดังนั้น เพื่อให้คนไทยลดการบริโภคเกลือโซเดียมอย่างเป็นรูปธรรม มาตรการภาษีสรรพสามิตจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้ประชาชน และผู้ประกอบอุตสาหกรรมลดการบริโภคและลดการผลิตสินค้าที่มีปริมาณโซเดียมสูง ร่วมกับการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีอื่นๆ และในปัจจุบันกระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตความเค็มตามปริมาณโซเดียม
.
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกรมสรพสามิตยังไม่มีการปรับการเก็บภาษีความเค็มในอัตราที่เพิ่มขึ้น  แต่แม่ค้าร้านโชว์ห่วยร้านขายส่ง ย่านคลองเตย ยอมรับว่า ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ราคาสินค้าหลายชนิดปรับราคาขึ้น โดยซีอิ๊วขาว สูตร 1 ก็ปรับราคาขึ้นเงียบๆ มาตั้งแต่ต้นปีเช่นกัน เพื่อรับการปรับขึ้นภาษีความเค็ม จากลังละ 520 บาท เป็น 620 บาท หรือ ขึ้นมาถึงลังละ 100 บาท