'สุพัฒนพงษ์' วอนประชาชนร่วมมือภาครัฐประหยัดพลังงาน

วอนประหยัดพลังงาน

'สุพัฒนพงษ์' วอนประชาชนร่วมมือภาครัฐประหยัดพลังงาน
ad1


ad1

ad1

ad1

18 ม.ย. 2565  นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ขอประชาชน เอกชน ร่วมมือภาครัฐ ฝ่าวิกฤติพลังงานแพงโดยการลดกำไร ซึ่งขณะนี้ให้ภาครัฐลดใช้พลังงาน 20% หากประชาชนลดใช้ไฟฟ้า-น้ำมัน อย่างละ 10% ก็จะช่วยชาติลดต้นทุน 2 แสนล้านบาท ส่วนค่าการกลั่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ชี้แจงว่าปีนี้เฉลี่ย 3.39 บาท/ลิตร จากช่วงปกติเฉลี่ย 2 บาท/ลิตร ไม่ได้สูงมากถึง 8-9 บาท/ลิตร หากไม่มีโรงกลั่นไทยต้องนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปทั้งหมดเสี่ยงมากขึ้นต่อเสถียรภาพทั้งด้านราคาและความมั่นคง