ประธานมูลนิธิรักษ์ช้างฯ โพสขอบคุณ ปธน.มาครง มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นอัศวิน เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศส

ประธานมูลนิธิรักษ์ช้างฯ โพสขอบคุณ ปธน.มาครง

ประธานมูลนิธิรักษ์ช้างฯ โพสขอบคุณ ปธน.มาครง มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นอัศวิน เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสad1

21 พ.ย. 2565  แสงเดือน ชัยเลิศ นักอนุรักษ์ช้างไทย ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นอัศวิน สูงสุดของฝรั่งเศส จากมือประธานาธิบดีฝรั่งเศส เยือนไทยช่วงประชุมเอเปก 2022 ในฐานะผู้อนุรักษ์สัตว์และสิ่งแวดล้อมของโลก  โดยเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2565 ที่วังจักรพงษ์ หรือ บ้านจักรพงษ์ ตั้งอยู่ที่ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติสูงสุดในชีวิต โดยได้เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นอัศวิน เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยท่านประธานาธิบดีเอมานูว์แอล มาครง ได้มาประดับเหรียญอิสริยาภรณ์ด้วยตัวท่านเอง พร้อมกันนี้ท่านได้สวมกอดและกล่าวยกย่องในฐานะเป็นผู้อนุรักษ์สัตว์และสิ่งแวดล้อมของโลก  ซึ่งทางคุณแสงเดือน ได้โพสข้อความดังนี้ว่า

"ในฐานะลูกหลานชาวบ้านและคนบนดอยที่มาจากพื้นฐานที่ไม่มีต้นทุนจากสังคม วันนี้ดิฉันได้รับเกียรติจากรัฐบาลฝรั่งเศส โดยท่านประธานาธิบดี เอ็มมานุแอล มาครงได้มามอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นอัศวิน เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยท่านประธานาธิบดี ได้มาประดับเหรียญอิสริยาภรณ์ด้วยตัวท่านเองที่ วังจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร 
.
สำหรับ ‘THE LEGION OF HONOUR’ ถือเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำชาติชั้นสูงสุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งได้รับการสถาปนาโดยกษัตริย์นโปเลียน โบนาปาร์ต เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2345 เพื่อตอบแทนประกาศเกียรติคุณงามความดีของชาวฝรั่งเศส ในสาขาอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นพลเรือน ทหาร และปัจเจกบุคคล ที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศฝรั่งเศส และมีส่วนในการเสริมสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของฝรั่งเศสทั้งในและนอกประเทศ ในปัจจุบันได้มีการขยายวงของผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ครอบคลุมไปถึงชาวต่างชาติที่มีคุณูปการต่อประเทศฝรั่งเศสและบุคคลที่ทำคุณงามความดีให้กับสังคมและประเทศชาติ
.


ในนามขององค์กร มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม และตัวแทนคนไทย  ดิฉันขอขอบคุณรัฐบาลฝรั่งเศส ประธานาธิบดี  เอ็มมานูแอล มาครง และสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ที่ให้เกียรติอย่างสูงยิ่งนี้แก่ดิฉัน
ขอบคุณที่ท่านได้เห็นคุณค่าต่อการทำงานของพลเมืองโลกตัวเล็กเช่นดิฉัน และรางวัลนี้ไม่ได้เป็นความภาคภูมิใจเฉพาะองค์กรเราเท่านั้น แต่จะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดิฉันจะยืนหยัดทำงานเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและเป็นกระบอกเสียงให้กับสิ่งมีชีวิตที่ไร้เสียงจนกว่าชีวิตจะหาไม่ 


.
ขอขอบคุณ ทุกๆท่านที่อยู่เบื้องหลังและให้การสนับสนุนการทำงานของดิฉันค่ะ"
CR:แสงเดือน ชัยเลิศ