จีนสั่งล็อคดาวน์เมือง"ซีอาน" ซึ่่งอยู่ทางตอนเหนือ สกัดโควิด ให้ทุกคนอยู่แต่ในบ้านเท่านั้น

จีนล็อคดาวน์เมืองซีอาน

จีนสั่งล็อคดาวน์เมือง"ซีอาน" ซึ่่งอยู่ทางตอนเหนือ สกัดโควิด ให้ทุกคนอยู่แต่ในบ้านเท่านั้น

ad1

ad1

23 ธ.ค. 2564 ทางการเมืองซีอานทางภาคเหนือของจีน ออกคำสั่งล็อกดาวน์ประชาชนในเมืองซีอาน 13 ล้านคน ให้อยู่แต่ภายในอาคารที่พักอาศัย เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  โดยตั้งแต่เที่ยงคืนของวันพฤหัสบดี  ทุกครอบครัวในเมืองซีอาน อาจสามารถส่งสมาชิกในครอบครัว 1 คนออกจากบ้านมาซื้ออาหารของใช้ที่จำเป็น ในขณะที่สมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวต้องอยู่แต่ในบ้าน ยกเว้นเกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ ทางการเมืองซีอานยังแจ้งไปยังประชาชนด้วยว่า ไม่ควรเดินทางออกจากเมือง หากไม่มีเหตุจำเป็น และประชาชนที่จะเดินทางออกจากเมืองซีอาน ต้องแสดงหลักฐานแจ้งความจำเป็นของการเดินทางออกจากเมือง และได้รับอนุมัติจากทางการ