สานงานต่อ ก่องานใหม่ เลือก"ประธานหมัย" ไปทำงานต่อ เป็น อบต.  หมู่ 1. = เบอร์ 1

ประธานหมัย

สานงานต่อ ก่องานใหม่ เลือก"ประธานหมัย" ไปทำงานต่อ เป็น อบต.  หมู่ 1. = เบอร์ 1

ad1

ad1

สานงานต่อ ก่องานใหม่ เลือก"ประธานหมัย" ไปทำงานต่อ เป็น อบต.  หมู่ 1. = เบอร์ 1

บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก  ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการลงคะแนน ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564  บรรยากาศที่บริเวณหมู่ 1 บ้านแม่ปะเหนือ ต.แม่ปะ เป็นไปอย่างคึกคัก  ชาวบ้านให้ความสนใจในการเลือกตั้งครั้งนี้ ซึ่ง ส่วนใหญ่พูดถึง น.ส.ณัฐพิมล ปาคำมา "ประธานหมัย" อดีตประธานสภา อบต.แม่ปะ ผู้สมัครสมาชิก อบต.เบอร์ 1 หมู่ 1. กลุ่มแม่ปะพัฒนา ซึ่งมีนายมานพ ยะเขียว "นายกนพ" อดีตนายก.อบต.แม่ปะ หลายสมัย ผู้สมัครนายก.อบต แม่ปะหมายเลข 1. เป็นหัวหน้า "กลุ่มแม่ปะพัฒนา"  คนที่ทันสมัย พัฒนาทันใจ หัวใจคือประชาชน

น.ส.ณัฐพิมล ปาคำมา "ประธานหมัย" อดีตประธานสภา อบต.แม่ปะ ผู้สมัครสมาชิก อบต.เบอร์ 1 หมู่ 1. กลุ่มแม่ปะพัฒนา (กลุ่มอดีตนายกฯมานพแม่ปะพัฒนา)  ได้ เดินทางออกหาเสียงแบบเคาะประตูบ้านทุกหลังคาเรือนร่วมกับนายมานพ ยะเขียว "นายกนพ" อดีตนายก.อบต.แม่ปะ  ผู้สมัครนายก.อบต แม่ปะ เบอร์ 1. หัวหน้า "กลุ่มแม่ปะพัฒนา" ในช่วงโค้งสุดท้าย เพื่ออ้อนขอคะแนนจากชาวบ้านซึ่งก็ได้การรับการตอบรับเป็นอย่างดีและพร้อมเทใจให้ เบอร์ 1. เพื่อให้อดีตประธานหมัย ไปสานงานต่อก่องานใหม่  พัฒนาทันใจ  ทำงานให้ประชาชนและท้องถิ่นชุมชนอย่างเต็มรูปแบบเดินหน้าพัฒนาตำบลแม่ปะ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ต.แม่ปะ จะต้องได้รับการพัฒนาไปข้างหน้า โดยไม่ต้องเสียเวลามาเริ่มต้นใหม่ หมู่ 1 เลือกเบอร์  1. แบบเทใจ เพื่อความทันใจ ในการพัฒนา ท้องถิ่นแม่ปะ พัฒนาปากท้องของพลเมืองแม่ปะ