ลาวเปิดด่านระหว่างประเทศทุกแห่ง-ฉีดวัคซีนครบโดสไม่ต้องตรวจหาเชื้อ

ลาวเปิดด่านระหว่างประเทศทุกแห่ง-ฉีดวัคซีนครบโดสไม่ต้องตรวจหาเชื้อ
ad1


ad1

ad1

ad1

รัฐบาลลาวประกาศเปิดด่านพรมแดนระหว่างประเทศทุกแห่งอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง อนุญาตให้ผู้เดินทางขาเข้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสเข้าประเทศโดยไม่ต้องตรวจหาเชื้อ

นายทิพากร จันทะวงษา โฆษกรัฐบาลลาว เปิดเผยว่า จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญและเพื่อให้มั่นใจว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัว รัฐบาลลาวได้ประสานงานกับหลายภาคส่วนเพื่อกำหนดมาตรการเข้าประเทศใหม่ หลังสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญ คณะกรรมการเฉพาะกิจแห่งชาติเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคโควิดได้กำหนดมาตรการใหม่สำหรับการเดินทางเข้าประเทศ โดยจะมีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่  9 พ.ค.2565  เป็นต้นไป

นายทิพากร กล่าวอีกว่า ด่านพรมแดนระหว่างประเทศทุกแห่งจะเปิดให้เดินทางเข้าและออก โดยพลเมืองของประเทศต่างๆ ที่มีข้อตกลงยกเว้นวีซ่าทวิภาคีหรือฝ่ายเดียวกับลาวสามารถเข้าประเทศลาวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า 

ส่วนพลเมืองของประเทศที่ไม่มีข้อตกลงยกเว้นวีซ่ากับลาวสามารถยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตลาวหรือสถานกงสุลในต่างประเทศหรือผ่านทางระบบออนไลน์ e-Visa ได้ ขณะที่ Visa on Arrival จะมีให้บริการที่ด่านระหว่างประเทศบางแห่ง

สำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วหรือพลเมืองลาวที่มีใบรับรองการฉีดวัคซีน สามารถเดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องตรวจคัดกรองหรือตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางมาถึงทั้งโดยทางบก ทางอากาศ หรือทางน้ำ

ส่วนพลเมืองของลาว ชาวต่างชาติ และผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อโควิดแบบ ATK อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศต้นทางและแสดงผลเมื่อเดินทางถึง แต่สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศลาว ในกรณีที่ติดเชื้อโควิด-19 ต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรักษา