มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ (มีคลิป)

มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ (มีคลิป)
ad1


ad1

ad1

ad1

สมุทรปราการ-รองพ่อเมืองปากน้ำประธานแถลงข่าวงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ

เมื่อเวลา16.30น.วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายชัยพจน์  จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายมนตรี เรืองพันธ์ เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ กรรมการ        ผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง และตัวแทนเกษตรกร นางบังอร กรุดภู่ รองประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือ การจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ ประจำปี  2565” ณ ชั้น 4 ดิจิทัลสแควร์ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง

โดยจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ” ประจำปี 2565 ขึ้น ระหว่างวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2565       ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเกษตรตามศักยภาพของพื้นที่โดยการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน การลดต้นทุนการผลิตด้วยการทำการเกษตรแบบประณีตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการใช้สารเคมี ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่ม เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นจำหน่ายเป็นรายได้ของ.       ครัวเรือนและชุมชน

เนื่องด้วยจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ชายฝั่งติดกับทะเลอ่าวไทยโดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาและลำคลองระบายน้ำขนาดใหญ่หลายสายไหลผ่านเขตอำเภอต่างๆ ก่อนลงสู่ทะเลอ่าวไทย ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ซึ่งถูกโอบล้อมด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาดังกล่าว จึงได้รับอิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลง เกิดระบบนิเวศ 3 น้ำ คือ น้ำเค็ม น้ำจืด และน้ำกร่อย ซึ่งการที่แม่น้ำเจ้าพระยาและลำคลองต่างๆ ไหลผ่าน ได้นำพาแร่ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการปลูกพืชมาสะสม เกิดตะกอนดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ทำให้จังหวัดสมุทรปราการมีผลผลิตทาง การเกษตร การประมง ที่มีคุณภาพ

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการการเกษตรพร้อมตัวอย่างของจริง พร้อมร้านค้าจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยจากเกษตรกรชาวจังหวัดสมุทรปราการโดยตรง กว่า 80 ร้านค้า พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เช่น ปลาสลิด กุ้งเหยียด มะม่วงน้ำปลาหวาน ผักปลอดสารพิษ กุ้ง หอย ปู ปลา อาหารทะเลสดๆ สมุนไพรและหัตถกรรมต่างๆ นอกจากนั้นภายในงานยังมีการประกวดผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ กว่า 30 ประเภท พร้อมกิจกรรมสาธิตการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ฟรี! เพื่อให้เกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการสาธิต นำไปต่อยอดประกอบเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้อีกด้วย

สุทธิวิทย์ ชยุตฆ์วรกานต์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสมุทรปราการ