ญาตินำศพที่ถูกวิสามัญประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามลำเลียงส่งศพไปฝังที่ดูโบร์หรือสุสาน

ญาตินำศพที่ถูกวิสามัญประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามลำเลียงส่งศพไปฝังที่ดูโบร์หรือสุสานad1

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.2565 บรรดาญาตินำศพที่ถูกวิสามัญภายในบ้านเลขที่ 120/3 หมู่ที่ 2  ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม มีการลำเลียงส่งศพไปฝังที่ดูโบร์หรือสุสานพร้อมการกล่าวสรรเสริญด้วยคำกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรแปลว่า"พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่"เป็นสัญลักษณ์การยกย่องวีร่าของพวกเขา มีการกล่าวปาตานีมัรดีกา เป็นระยะจนถึงกูโบร์