“แม่สอด 1.” ประชุมตำรวจ สั่งตรวจเข้มเอาจริง ปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก 2022-2023

“แม่สอด 1.” ประชุมตำรวจ  สั่งตรวจเข้มเอาจริง ปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก 2022-2023ad1

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 พ.ต.อ.มนต์ศักดิ์  แก้วอ่อน “แม่สอด 1.” ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอด จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก 2022-2023  สภ.แม่สอด โดยมี พ.ต.ท.ประยุทธ  แพปรุ รอง ผกก.ป.สภ.แม่สอด,พ.ต.ท.จาตุรนต์  ปัจฉิม รอง ผกก.สส.สภ.แม่สอด ,พ.ต.ท.สุชาติ  เพ็ญภู่ รองผู้กำกับการสืบสวน ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก(ด่าน.ตม.ตาก-แม่สอด) และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ (แม่สอด 1.) – ชุดสืบสวน – ชุดปราบปรามยาเสพติด   สภ.แม่สอด เข้าร่วมประชุม โดยได้มีคำสั่งแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการประจำศูนย์ปฎิบัติการ จำนวน 29 นาย  ซึ่งมีการประชุมที่ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการ( ศปก.)สภ.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

ผกก.สภ.แม่สอด ได้ร่วมกันประชุมกำชับการปฏิบัติ แก่ข้าราชการตำรวจประจำศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก ครั้งที่ 22  ตามคำสั่ง  สภ.แม่สอด ที่  352 /65 ลงวันที่ 23  พฤศจิกายน  2565  ในการตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอล สถานีตำรวจภูธรแม่สอด ซึ่งมีตำรวจ สภ.แม่สอด จะทำปฎิบัติการในศูนย์ ฯ จำนวน 29 นาย  ซึ่ พ.ต.อ.มนต์ศักดิ์  แก้วอ่อน ได้สั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก 2022-2023  ได้ปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก อย่างเข้มงวดและจริงจัง

พ.ต.อ.มนต์ศักดิ์  แก้วอ่อน “แม่สอด 1.” ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอด  ได้สั่งการให้ออกตรวจสถานบริการ สถานบันเทิง โรงแรม ร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สถานประกอบการร้านอินเตอร์เน็ต ร้านเกมส์ หรือสถานที่เปิดให้ชมการแข่งขันฟุตบอล เพื่อ สืบสวน ป้องกันปราบปราม จับกุมกรณีพบการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอล – ให้ตำรวจบูรณาการปฎิบัติระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ-ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อแสวงหาความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสาร-หากมีการจับกุมหรือดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวน สอบสวน ขยายผล ติดตามมาดำเนินคดี กับผู้ร่วมกระทำความผิด ผู้สนับสนุน นายทุน เจ้ามือหรือเครือข่าย และหากมีวงเงินในการกระทำความผิดรวมกันตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป หรือพบการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นความผิดมูลฐาน ตาม พรบ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 3(9)ให้นำมาตรการฟอกเงินมาบังคับใช้ทุกกรณี

พร้อมประชาสัมพันธ์ ทางสื่อสารทุกชนิด  เพื่อให้ประชาชนรณรงค์ ได้รับทราบถึงโทษ ตลอดจนขอความร่วมมือจากสถานศึกษา โรงเรียนทุกแห่ง  รวมทั้งผู้ปกครองของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และสารวัตรนักเรียน ให้ช่วยกันป้องกัน อย่าให้ บุตรหลานไปเล่นการพนัน โดยได้กวดขันดูแล อย่างใก้ลชิด ในช่วงเวลานี้  รวมทั้งการแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบ โดยสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ที่สายรับแจ้งเหตุ 191 หรือ สายด่วน1599   โดย ผกก.แม่สอด ได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ประจำศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก 2022-2023  สภ.แม่สอด ได้รายงานข้อมูล ข่าวสาร ทุกระยะ อย่างต่อเนื่อง และขอเน้นย้ำในการป้องกันปราบปรามและดำเนินการเอาผิด แจ้งโทษ ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดจริงจัง