ตากดีเดย์ 12 ม.ค.2566 เปิดสะพานมิตรภาพฯแห่งที่ 1. หลังปิดมานานกว่า 3 ปี

ตากดีเดย์ 12 ม.ค.2566  เปิดสะพานมิตรภาพฯแห่งที่ 1. หลังปิดมานานกว่า 3 ปี

ad1

นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  มีหนังสือ ที่ ตก.0318.3/ว.155 ลงวันที่ 9 มกราคม 2566   ซึ่งเป็นหนังสือเพื่อเชิญหัวหน้าส่วนราชการ เช่น พ.ต.อ.มนต์ศักดิ์ แก้วอ่อน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอด- ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนู-ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก(ด่าน ตม.แม่สอด) –ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน 346- นายด่านศุลกากรแม่สอด-สาธารณสุขอำเภอแม่สอด-ผู้อำนวยการแขวงแขวงทางหลวงตาก ที่ 2.-หัวหน้าศูนย์ประสานงานชายแดนไทย-เมียนมา ประจำพื้นที่ 3. (แม่สอด)-จัดหางานจังหวัดตาก สาขาแม่สอด-ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (แม่สอด)- และผู้นำภาคเอกชน (หอการค้าจังหวัดตาก-สภาอุตสาหกรรมตาก-สมาคมขนส่งจังหวัดตาก-แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล ฯลฯ) ในพื้นที่  อ.แม่สอด จ.ตาก   ทั้งนี้ เพื่อขอเชิญร่วมเปิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 1. บ้านริมเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

รายงานข่าวแจ้งว่า นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด ระบุในหนังสือเชิญร่วมเปิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา  (ด่านพรมแดน 1.)  ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 1. (เชื่อม อ.แม่สอด จ.ตาก กับ จ.เมียวดี สหภาพเมียนมา)  ว่า ตามที่จังหวัดตาก ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางบริหารจัดการชายแดน จ.ตาก ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล – VCS  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม และที่ประชุมได้กำหนด ให้เปิดสะพานมิตรภาพฯแห่งที่ 1. ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ซึ่งจะมีการร่วมเปิดระหว่างประเทศไทยกับสหภาพเมียนมา

รายงานข่าวแจ้งว่า สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1. ได้ปิดมายาวนานกว่า 3 ปี ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักของเชื้อไวรัส โควิด-19. ส่งผลทำให้เศรษฐกิจ การค้า-การท่องเที่ยวชายแดน ทรุดตัวลงอย่างหนัก  ซึ่งเมื่อสถานการณ์ โควิด-19. บรรเทาเบาบางลง ทำให้ทั้งประเทศไทยและเมียนมา  ได้มีการเจรจาเพื่อร่วมกันเปิดด่านพรมแดน 1. สะพานมิตรภาพ ในวัน เวลา ดังกล่าว ซึ่งเมื่อมีการเปิด ด่านพรมแดน  1. จะส่งผลทำให้เศรษบกิจ การค้า  การลงทุน การพาณิชย์  และ การท่องเที่ยว ในพื้นที่ชายแดน แม่สอด-เมียวดี กลับมาฟื้นฟู ฟื้นตัว อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ การค้าชายแดนสูงอยู่แล้ว