เปลี่ยนชื่อพระราชทาน "สถานีกลางบางซื่อ" เป็น “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์”

สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

เปลี่ยนชื่อพระราชทาน  "สถานีกลางบางซื่อ" เป็น “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์”ad1

21 ต.ค. 2565 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการและการบริหารโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) และสถานีกลางบางซื่อ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินการรถไฟสายสีแดง เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการขนส่งทางราง โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) หัวหน้าหน่วยงานและผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โดยที่ประชุม ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ ภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อ โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน (บางซื่อ-ตลิ่งชัน) ว่า “นครวิถี” โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม (บางซื่อ-รังสิต) ว่า “ธานีรัถยา” และสถานีกลางบางซื่อ ว่า “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์” โดยปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งป้ายชื่อพระราชทานในบริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์