อย่างฮา…เพลงทรงอย่างแบด…วัย 70 ปี…น่ารักดี...

อย่างฮา…เพลงทรงอย่างแบด…วัย 70 ปี…น่ารักดี...ad1

อย่างฮา…เพลงทรงอย่างแบด…วัย 70 ปี…น่ารักดี...เทศบาลนครกรุงเก่า เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนเทศบาลป้อมเพชร...โดยมีการนำเพลงโคตรดังในยุคนี้ คือเพลง ทรงอย่างแบด ที่อนุบาลฟันน้ำนมฮิตกันมาก  มาให้อนุบาลฟันหัก หรือผู้เฒ่าเต้นกันอย่างสนุกสนาน

วันที่ 12 มกราคม  66  ที่โรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชร บนเกาะเมืองกรุงเก่า  นางรุ่งรัศมี  สรรพโกศลกุล  รองนายกเทศมนตรี  เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เปิดกิจกรรม โรงรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

ซึ่งมีผู้สูงอายุ สมัครเข้ามาทำกิจกรรมมากกว่า 100 คน  ทั้งนี้เพื่อสร้างเป็นกิจกรรมคลายเหงา ส่งเสริมสุขภาพ และสานสัมพันธ์อันดีในชุมชน  .อบอุ่น คลายเหงา ไร้ทุกข์ เป็นประโยชน์ยามชรา และทรงคุณค่าต่อสังคม

โดยในช่วงหนึ่งของกิจกรรม พบว่ามีการนำเพลงโคตรดังในยุคนี้ คือเพลง ทรงอย่างแบด ที่อนุบาลฟันน้ำนม  มาให้อนุบาลฟันหัก เต้นอย่างสนุกสนาน

#ทันอยุธยา รายงาน