นายกเทศมนตรีเมืองศิลาลุยปราบยุงลายป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

นายกเทศมนตรีเมืองศิลาลุยปราบยุงลายป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกad1

นายไพรัตน์ ทวีวาร นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี พ.ศ. 2566 โซนหนองกุง - หนองไผ่พร้อมลงพื้นที่ในการฉีดพ่นหมอกควัน พร้อมกับแจกทรายอะเบทให้กับประชาชนในหมู่บ้าน พร้อมทั้งรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ที่วัดสว่างสุทธาราม บ้านหนองกุง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น เมื่อเร็วๆนี้