ศรีสะเกษ เตรียมจัดเดิน -วิ่ง จ๊อกกิ้ง วันที่ เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว

ศรีสะเกษ เตรียมจัดเดิน -วิ่ง จ๊อกกิ้ง วันที่ เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวad1

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานโครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสืบสานพระราชกรณีในด้านการศึกษา ที่ทรงเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาในการก่อตั้งโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร พระราชทานวัสดุอุปกรณ์การเรียน มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือเยาวชนที่เรียนดี ขยันหมั่นเพียร ประพฤติดี มีคุณธรรมแต่มีฐานะยากจน

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเงินรายได้ในการจัดกิจกรรมมอบสมทบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิชัยพัฒนา กำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 05.50 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษ (กกท.) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (ระยะทาง 5 กิโลเมตร)

โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด หอการค้าจังหวัด YEC SISAKET ผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องที่ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม    ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

สิทธิศักดิ์ ผลพิบูลย์/ภาพ
เสนาะ วรรักษ/รายงาน