นอภ.แม่สอด เร่ง แก้ไขปัญหา ถนนติดท่อลอดเหลี่ยม ทรุดตัว

นอภ.แม่สอด  เร่ง แก้ไขปัญหา ถนนติดท่อลอดเหลี่ยม ทรุดตัวad1

นอภ.แม่สอด  เร่ง แก้ไขปัญหา ถนนติดท่อลอดเหลี่ยม ทรุดตัว  สะพาน คสล.หมู่ 3. ต.แม่ปะ แล้ว

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  2566  นายสมชาย  ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด  จ.ตาก กล่าวกับผู้สื่อข่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ชาวบ้าน กรณีถนนติดท่อลอดเหลี่ยม ทรุดตัว  บริเวณคอสะพานอนกรีตเสริมเหล็กทรุด ที่บริเวณ ถนนภายในหมู่บ้านใกล้ วัดใหม่คำมา หมู่ 3.บ้านแม่ปะใต้ ต.แม่ปะ  เชื่อมหมู่ 9.บ้านพระธาตุ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ว่า ตนเองได้เร่งดำนินการให้ปลัดอำเภอแม่สอด นำเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ไปทำการปรับปรุง ซ่อมแซม แก้ไขแล้ว ในวันนี้โดยเข้าไปเร่งซ่อมแซม=ดำเนินการ=เทถนนคอนกรีตหนา 15 เซ็นติเมตร.บริเวณคอสะพาน แล้ว

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับสะพาน คสล.จุด นี้ เป็นโครงการก่อสร้างของที่ทำการปกครองอำเภอแม่สอด ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีดเสริมเหล็กบริเวณถนนเชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 บ้านแม่ปะใต้ และ หมู่ที่ 9 บ้านพระธาตุ (บริเวณหน้าโรงงานผลิตน้ำดื่มแห่งหนึ่ง และคลองชลประทาน ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ปริมาณงาน จุดที่ 1 บริเวณถนนเชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 บ้านแม่ปะใต้ และหมู่ที่ 9 บ้านพระธาตุ (บริเวณคลองชลประทาน) ขนาดกว้าง 1.80 ม. สูง 1.20 ม. ยาว 7.00 ม. จำนวน 1 ช่อง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 170,294.50 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยเก้าสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)
วันเริ่มสัญญา วันที่ 17 ธันวาคม 2565 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 16 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา