คึกคัก!เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าประชุม กาชาด ภาค 10 ครั้งที่ 2/2566 ที่ จ.เชียงใหม่

คึกคัก!เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน   เข้าประชุม กาชาด ภาค 10 ครั้งที่ 2/2566 ที่ จ.เชียงใหม่

ad1

นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ภรรยานายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน-นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน -นางอำพร ผดุงกิจ เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน –นางรุ่งวีรยา พูลศิริ ปฎิบัติหน้าที่นายกกิ่งกาชาดอำเภอสบเมย

 พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิ่งกาชาด อ.เมือง-อำเภอปาย- อ.ปางมะผ้า-อ.แม่ลาน้อย-อ.สบเมย -อำเภอขุนยวม และกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง ร่วมประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 10 ครั้งที่ 2/2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุมกาชาด ภาค 10. ซึ่งกาชาด ภาค 10 นั้น ที่ประกอบด้วย จ.เชียงใหม่-เชียงราย -ลำปาง –ลำพูน- พะเยา- และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ทั้งเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ  ต่างๆ  ภายในภาค 10.