กอ.ปภ.อยุธยา ประกาศให้ทุกหน่วยในสังกัดจังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา-แม่น้ำน้อยเฝ้าระวังน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างใกล้ชิด

กอ.ปภ.อยุธยา ประกาศให้ทุกหน่วยในสังกัดจังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา-แม่น้ำน้อยเฝ้าระวังน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างใกล้ชิดad1

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.พระนครศรีอยุธยา ( กอ.ปภ.อยุธยา ) ออกประกาศให้ทุกหน่วยงานในจังหวัด  จับตาติดตามสถานการณ์  ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยอย่างใกล้ชิด หลังจากที่กรมชลประทาน ได้ออกประกาศแจ้งเตือน เรื่องการปล่อยน้ำลงท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น  โดยอ้างเหตุน้ำเหนือไหลมาเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.66 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ตามที่หน่วยงานกรมชลประทาน ออกหนังสือแจ้งเตือน ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด พื้นที่ตั้งท้ายเขื่อนเจ้าพระยา  ให้เตรียมความพร้อม  ด้วยแม่น้ำตอนบน  ของลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำเหนือมาก  และน้ำได้ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาที่  จ.นครสวรรค์เพิ่มเป็น 790 ลบ.ม./วินาที อีกทั้งยังมีแนวโน้ม   เพิ่มขึ้นไปอีก

ทำให้กรมชลประทาน ต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเหนือ  ลงท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท เป็น 500-700 ลบ.ม./วินาที และหากจะเพิ่มขึ้นจะได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ซึ่งทั้งหมดจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา   ตั้งแต่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ไปจนถึง จ.พระนครศรีอยุธยา บริเวณ ต.บ้านกระทุ่ม ต.หัวเวียง  ของ อ.เสนา และ ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีก 1 - 1.20 เมตร แต่ยังต่ำกว่าตลิ่งราว 7-8 เมตร และน้ำจะยังไม่ล้นตลิ่งในช่วงนี้

#ทันอยุธยา หมู่บ้าน The Eco อยุธยา-บ่อโพง  ( บ้านดี มีคุณภาพ ราคาถูก สะดวก ปลอดภัย  กู้ธนาคารได้เต็ม 100%  และที่สำคัญน้ำไม่ท่วม ) รายงาน