ทูตสหรัฐฯชื่นชม“ทวี สอดส่อง”มุ่งแก้ปัญหายาเสพติด-ค้ามนุษย์

ทูตสหรัฐฯชื่นชม“ทวี สอดส่อง”มุ่งแก้ปัญหายาเสพติด-ค้ามนุษย์

ad1

ทูตสหรัฐฯ ยินดี “พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม” เข้ารับตำแหน่ง  มุ่งแก้ปัญหายาเสพติด-ค้ามนุษย์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคี ไทย-สหรัฐฯ

นายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค (Mr. Robert F. Godec) เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เข้าพบพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดย พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ได้กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ที่ร่วมแสดงความยินดี พร้อมชื่นชมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทย-สหรัฐฯ ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาอย่างยาวนาน ทั้งยังมีความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในคดีสำคัญด้วย

นอกจากนี้ยังหารือถึงความร่วมมือใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย ความร่วมมือเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติด ที่ต้องสกัดสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์จากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งการต่อต้านการค้ายาเสพติดเป็นปัญหาร่วมกันของทั้งไทย-สหรัฐฯ รวมทั้งปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ หรือเครือข่ายหลอกลวงต่าง ๆ , และความร่วมมือในการสนับสนุนทางวิชาการด้านพฤติกรรมศาสตร์ กระบวนการยุติธรรมและหลักนิติธรรม

โดยเฉพาะการประสานความร่วมมือเรื่องการมีผู้เชี่ยวชาญด้านบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของสหรัฐฯ ที่จะแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรของกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ การบริหารงานราชทัณฑ์ที่ต่างมีปัญหานักโทษล้นคุก ที่ต้องมีการปรับปรุงระบบของงานราชทัณฑ์ รวมถึงการทำให้ข้าราชการรับใช้ประชาชน

"เรามีการตั้งศูนย์บัญชาการสกัดกั้นป้องกันปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งสารตั้งต้น สกัดทางภาคเหนือ ซึ่งจะมี จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย 11 อำเภอ และภาคอีสาน จ.นครพนม อีก 4 อำเภอ" พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าว 

เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ระบุว่า นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯให้ความสนใจในการแก้ปัญหาร่วมกันต่าง ๆ เหล่านี้ และยินดีที่จะประสานความร่วมมือความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทย-สหรัฐฯ โดยอยากให้มีความร่วมมือมากยิ่งขึ้นในทุกระดับชั้นต่อไป นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังมีคณะกรรมการเฉพาะที่ช่วยแก้ปัญหาระหว่างกัน โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือของไทยด้วย รวมถึงเครือข่ายหลอกลวงต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาระดับโลกไปแล้ว และทางสหรัฐฯ มีความยินดีในการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ต่อเนื่องทวีความมั่นคงต่อไป

ขณะเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายยังพร้อมจะสนับสนุนการทำงานร่วมกันในทุกมิติ ที่จะทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนของ 2 ประเทศ