ระเบิด"ศึกมวยกู้ภัยการกุศล" สมทบทุนกิจกรรม งานกู้ชีพ กู้ภัย สมาคมกู้ภัยนครแม่สอด

ระเบิด"ศึกมวยกู้ภัยการกุศล" สมทบทุนกิจกรรม งานกู้ชีพ กู้ภัย สมาคมกู้ภัยนครแม่สอด

ad1

แม่สอด- "พร พุทธชาติ" ="ผู้ใหญ่หมี แม่สอด" จับมือ จัดมวย "ศึกมวยกู้ภัยการกุศล" สมทบทุนกิจกรรม งานกู้ชีพ=กู้ภัย สมาคมกู้ภัยนครแม่สอด

นายพนมพร บุญประเสริฐ "พร พุทธชาติ = โฆษกเสียงหล่อ " นายกสมาคมกู้ภัยนครแม่สอด =นายปรีชา สอนแวว "ผู้ใหญ่หมี แม่สอด"  ผู้ใหญ่บ้านหนองบัว  หมู่ 7.บ้านหนองบัว ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ที่ปรึกษาฯ =ผู้ประสานงานเพื่อระดมทุนหารายได้  ในการสมทบทุนกิจกรรม งานกู้ชีพ=กู้ภัย สมาคมกู้ภัยนครแม่สอด โดยร่วมมือกันจัดกิจกรรม การแข่งขัน "ศึกมวยกู้ภัยการกุศล" สมทบทุนงานกู้ชีพ=กู้ภัย สมาคมกู้ภัยนครแม่สอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้จากการจัดมวยการกุศลครั้งนี้ไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์และสาธารณกุศลของ
สมาคมกู้ภัยนครแม่สอด  อ.แม่สอด จ.ตาก

โดยพร พุทธชาติ และ "ผู้ใหญ่หมี แม่สอด" จะจัด "ศึกมวยกู้ภัยการกุศล" ขึ้นใน วันศุกร์ ที่ 5  เมษายน 2567 ตั้งแต่ เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ.สนามกีฬามวยชั่วคราว ลานอเนกประสงค์บริษัท เบสห์ แฟคตอรี่ เอาห์(ลานปูนตรงข้ามหมู่บ้านเอื้ออาทรแม่สอด) ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมมวย "ศึกมวยกู้ภัยการกุศล"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนเล่นกีฬาห่างใกลยาเสพติต และเพื่อจัดหารายได้ ให้กับสมาคมกู้ภัยนครแม่สอด ใช้ในกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์และสาธารณกุศลของ สมาคมกู้ภัยนครแม่สอด ในพื้นที่อำเภอแม่สอดและพื้นที่ไกล้เคียง

โดยสมาคมกู้ภัยนครแม่สอด ขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตศรัทธา ที่มีความประสงค์ร่วมกิจกรรม"ศึกมวยกู้ภัยการกุศล" สมทบทุนงานกู้ชีพ=กู้ภัย สมาคมกู้ภัยนครแม่สอดสามารถแจ้งความประสงค์เบื้องต้นได้ ที่ โทร  089=5662215 พร พุทธชาติ  หรือที่ "ผู้ใหญ่หมี แม่สอด" ที่ปรึกษาฯ ผู้ประสานงานจัดหารายได้เพื่อสมทบทุน ให้สมาคมกู้ภัยนครแม่สอด
 โทร 066=1122159

พร  พุทธชาติ นายกสมาคมกู้ภัยนครแม่สอด ..."ดับทุกข์ให้กับท่าน คือ นิพพานของเรา"