เปิดใช้กลางปี 67! สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี "นครปฐม"

เปิดใช้กลางปี 67! สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี "นครปฐม"

ad1

กรมทางหลวงชนบทสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี จ.นครปฐม คืบหน้ากว่า 91% คาดแล้วเสร็จเปิดสัญจรกลางปี 67 ส่งเสริมเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างตำบล อำเภอ

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี ตำบลงิ้วราย-ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 91 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานพื้นสะพานช่วงกลางน้ำ คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรในช่วงกลางปี 2567 นี้ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 114.278 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ของการสร้างสะพานดังกล่าวเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน ทำให้การเดินทางไร้รอยต่อ และลดต้นทุนในการเดินทาง เป็นโครงข่ายที่ส่งเสริมต่อระบบเกษตร ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้าง

สะพานแห่งนี้มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์รถเก่า (เจษฎาเทคนิค มิวเซียม) และมีจุดสิ้นสุดโครงการที่ตำบลสัมปทวน บริเวณข้างวัดปิ่นจันทราราม (วัดกกตาล) ซึ่งได้ก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ความยาว 400 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร และก่อสร้างถนนต่อเชื่อมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กฝั่งจุดเริ่มต้นโครงการ และผิวทางลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ฝั่งจุดสิ้นสุดโครงการ รวมระยะทางการดำเนินงานของโครงการทั้งหมดเป็น 641 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย งานเครื่องหมายจราจร

ที่ผ่านมาประชาชนที่ต้องการเดินทางระหว่างตำบลงิ้วรายไปยังตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายจึงได้มีหนังสือขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่

เมื่อสะพานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์จะเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมระหว่างตำบล อำเภอ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร เช่น ชมพู่ ส้มโอ ฝรั่ง ซึ่งเป็นผลไม้ชื่อดังของจังหวัด ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนให้มีความมั่นคงแข็งแรง ให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถขนส่งสินค้าได้อย่างปลอดภัยสะดวกรวดเร็วทันเวลา เนื่องจากสามารถร่นระยะเวลาในการเดินทางได้ประมาณ 2 กิโลเมตร นอกจากนี้ สะพานดังกล่าวยังเป็นเส้นทางเลี่ยงจากตัวเมืองนครชัยศรี ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด สนับสนุนการเดินทางระหว่างอำเภอนครชัยศรีกับอำเภอดอนตูม และอำเภอใกล้เคียงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น