"ประธานเบิ้ม แม่สอดก้าวหน้า -คุณฺฮวง ฉลองนคร" มอบเงินร่วมทำบุญ รายละ 5,000 บาท

"ประธานเบิ้ม แม่สอดก้าวหน้า -คุณฺฮวง ฉลองนคร" มอบเงินร่วมทำบุญ รายละ 5,000 บาท

ad1

"ประธานเบิ้ม แม่สอดก้าวหน้า -คุณฺฮวง ฉลองนคร" มอบเงินร่วมทำบุญ รายละ 5,000 บาท  เพื่อสมทบทุน ก่อสร้างปรับปรุงที่ทำการชุมชนมณีไพรสณฑ์ ทน.แม่สอด

เมื่อวันที่  6 มิถุนายน 2567.นายกุล เครือวีระ "ประธานเบิ้ม" ประธานกลุ่มแม่สอดก้าวหน้า อดีตรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก และ นายพิสิฐ อัญญโชติ ประธานบริหาร CEO โครงการฉลองนคร(นครแม่สอด)  น.ส.ปรานิศา อัญญโชติ "คุณฮวง" (หรือคุณดอกไม้)  กรรมการผู้จัดการ บริหาร โครงการฉลองนคร(นครแม่สอด) เดินทางมาร่วมมอบเงินร่วมทำบุญ สมทบทุน รายละ 5,000 บาท (รวม 10,000 บาท ) ทั้งนี้เพื่อสนับสนุน การก่อสร้างปรับปรุงที่ทำการชุมชนมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด.โดยมีนางรุ่งอรุณ พินิจวงษ์ ประธานฝ่ายฆารวาส การจัดงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี"สมทบทุนซ่อมแชมอาคารเอนกประสงค์ชุมชนมณีไพรสณฑ์" พร้อม น.ส.สายพิณทุสร อินทา ประธานชุมชนมณีไพรสณฑ์ และคณะกรรมการชุมชนมณีไพรสณฑ์ ร่วมต้อนรับและรับมอบเงินทำบุญ สมทบทุน เพื่อปรับปรุงที่ทำการชุมชนฯ

รายงานข่าวแจ้งว่า ในโอกาสนี้ พี่น้อง ประชาชนชาวชุมชนมณีไพรสณฑ์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี "สมทบทุนซ่อมแชมอาคารเอนกประสงค์ชุมชนมณีไพรสณฑ์"  ณ ที่ทำการชุมชนมณีไพรสณฑ์
เลขที่ 10/2 ถนนบ้านใหม่ เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก  ในวันอาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 7) เดือน 9 เหนือ.

โดยก่อนหน้านี้ คณะกรรมการชุมชนมณีไพรสณฑ์ ได้ประชุมหารือกันถึงปัญหาหลังคา ที่ทำการชุมชนได้ชำรุด เสียหายฝนรั่ว ซึ่งได้ซ่อมบำรุงมาแล้วหลายครั้งจากงบประมาณที่น้อย จึงทำได้แค่เปลี่ยนแปลงแก้ไขบางส่วน จากการช่อมแชมที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เพราะไม่ใด้ซื้อโครงสร้างทำใหม่ ในการนี้คณะกรรมการชุมชนฯ  ได้เห็นพ้องต้องกัน ที่จะ ปรับปรุง ซ่อมแซม  โครงสร้างใหม่ ซึ่งต้องใช้งบประมาณพอสมควรจึงมีการตกลงร่วมกันที่จะทำการทอดผ้าป่าสามัคคี ในครั้งนี้

โดยอาคารดังกล่าว จะใช้เป็นศูนย์รวม ชาวบ้านคนในชุมชนเพื่อสร้างสมานสามัคคี เป็นสถานที่รองรับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่จะมาดูแลด้านสุขภาพของชาวชุมชน และสามารถใช้ได้สืบต่อไปจนถึงรุ่นลูก รุ่นหลาน จึงกราบขอเชิญชวนพี่น้องชาชุมชน และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครแม่สอดและใกล้เคียง ได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับความเมตตาร่วมมือ เป็นอย่างดีจากผู้ใหญ่ใจบุญ ใจดี

โอกาสนี้ ชาวชุมชนมณีไพรสณฑ์ ขออาราธคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญความรุ่งเรืองด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และ ปฏิกาณ ธนสารสมบัติ ทุกท่านทุกประการเทอญ