สื่อท้องถิ่นไต้หวันกระพือ พบพัสดุบรรจุผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมูปนเปือนเชื้อ "อหิวาต์แอฟริกา(ASF)" ที่ส่งจากประเทศไึีทย 2 ครั้งซ้อน

เนื้อหมูปนเปือนเชื้อ "อหิวาต์แอฟริกา(ASF)

สื่อท้องถิ่นไต้หวันกระพือ พบพัสดุบรรจุผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมูปนเปือนเชื้อ "อหิวาต์แอฟริกา(ASF)" ที่ส่งจากประเทศไึีทย 2 ครั้งซ้อน
ad1


ad1

ad1

ad1

08 ม.ค. 2565 ไชน่าไทมส์ สื่อท้องถิ่นไต้หวัน รายงานเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ไปรษณีย์นครไถหนาน ตรวจพบพัสดุที่บรรจุผลิตภัณฑ์เนื้อหมูที่ปนเปื้อนเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ที่ถูกส่งจากประเทศไทย และล่าสุดเมื่อ 3 มกราคม 2565 ก็ตรวจพบอีกครั้งถือเป็นการตรวจพบ 2 ครั้งซ้อนจากพัสดุไปรษณีย์ที่ส่งมาจากไทยในช่วงเวลา 2 สัปดาห์

    โดย นายเฉิน จี๋จ้ง ประธานคณะกรรมการการเกษตรไต้หวัน เผยไต้หวันต้องเสริมความระมัดระวังและเข้มงวดพัสดุที่ส่งจากไทยและแถบอินโดจีนมากขึ้น โดยก่อนหน้านี้ไต้หวันใช้ช่องทางการแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบเรื่องดังกล่าวและหาวิธีการแก้ไขแล้ว