เปิดเส้นทางโรแมนติกจากแม่น้ำเมยสู่ปายรักสุดขอบฟ้าแม่ฮ่องสอน

เปิดเส้นทางโรแมนติกจากแม่น้ำเมยสู่ปายรักสุดขอบฟ้าแม่ฮ่องสอน

ad1

ad1

เส้นทางแห่งความรัก เส้นทาง โรแมนติก ทางในฝัน จากแม่น้ำเมย ถิ่นแดนสาละวิน สู่ปายรักสุดขอบฟ้า แม่ฮ่องสอน

เส้นทางที่งดงาม จากความรัก และประทับใจด้วยธรรมชาติ 2 ข้างทาง อ.แม่สอด-อ.แม่ระมาด-อ.ท่าสองยาง(แม่ต้าน) จ.ตาก เลียบฝั่งแม่น้ำเมย ถิ่นดินแดนสาละวิน  ชายแดนไทย-เมียนม่าจาก บ้านแม่ต้าน-แม่ตะวอ อ.ท่าสองยาง เมืองตาก มุ่งสู่ อ.แม่สะเรียง-สบเมย- อ.แม่ลาน้อย  เข้า อ.เมืองแม่ฮ่องสอน สู่ อ.ปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมืองที่สวยงาม ด้วยความรักและธรรมชาติ ที่งดงาม 

ใครไปก็ต้องมนต์เสน่ห์ แห่งความงามทั้งสวยและธรรมชาติที่ไม่มีวันลืมได้ ....เส้นทาง สายนี้ แห่งนี้ สุดแสนโรแมนติก ทางในฝัน แห่งใหม่ จากบ้านแม่ตะวอ จ.ตาก เดินทางไปจนถึง อ.แม่สะเรียง เข้าไปรวมกับทางหลวง 1095 ปาย-แม่มาลัย จ.แม่ฮ่องสอน เมืองในหมอกที่หลายคนตั้งใจว่าจะต้องไปเป็นผู้พิชิต 1,864 โค้งสักครั้งในชีวิต 

เส้นทางแห่งความรัก เส้นทาง โรแมนติก  จากแม่น้ำเมย ถิ่นสาละวิน สู่ปายรักสุดขอบฟ้า....ปลายฝนต้นหนาว...หนาวนี้กับความโรแมนติก ที่ไม่มีวันรู้ลืม...จากแม่สอด-แม่ระมาด-แม่ต้าน-แม่สะเรียง-แม่ลาน้อย-แม่ฮ่องสอน สู่ ปายรักสุดขอบฟ้า...ในเหมันต์ ฤดู