นายกเล็กคนเก่ง!! เร่งพัฒาปรับภูมิทัศน์หมู่บ้านให้สะอาดน่าอยู่อาศัย

นายกเล็กคนเก่ง!! เร่งพัฒาปรับภูมิทัศน์หมู่บ้านให้สะอาดน่าอยู่อาศัย

ad1

ad1

ศรีสะเกษ- นายกมนตรีเทศบาลตำบลผือใหญ่ อ .โพธิศรีสุวรรณ ระดมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อพปร ออกพื้นที่ เข้าร่วมทำกิจกรรม BIG Cleaning Day 365 วัน

นายประยูร เดชหาญ นายกมนตรีเทศบาลตำบลผือใหญ่ อ .โพธิศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ ระดมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อพปร ออกพื้นที่ เข้าร่วมทำกิจกรรม BIG Cleaning Day 365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย ที่บ้านสายตะคลอง ตำบลผ่อใหญ่ ซึ่งเจ้าหน้ามีการตัดแต่งกิ่งไม้ริมถนน ไม่ให้พาดสายไฟตัดแต่งหญ้าริมสองข้างถนนเพื่อกาสัญจรไปมามาเห็นถนัดป้องกันอุบัตเหตุบนท้องถนน กวาดกิ่งไม้ใบหญ้าบนถนนปรับภูมิทัศน์ให้ท้องถิ่นให้ดูสวยงามร่มรื่นน่าอยู่อาศัย

เวลาต่อมา นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ และ นาย อภิสิทธิ์ จันทร์นวล ปลัดอำเภอ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้ภายใต้ สโลแกน
#ผือใหญ่ต้องเปลี่ยน
#ผือใหญ่ต้องพัฒนา
#ผือใหญ่ต้องสามัคคี
เสนาะ วรรักษ์/รายงาน