ทน.แม่สอด รณรงค์ปรับภูมิทัศน์รับวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

ทน.แม่สอด รณรงค์ปรับภูมิทัศน์รับวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมad1

แม่สอด-ทน.แม่สอด รณรงค์ปรับภูมิทัศน์ ติดไฟส่องสว่าง ตัดแต่งต้นไม้บริเวณโดยทั่วเมือง เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐ  ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด  จังหวัดตาก พร้อมทีมคณะผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรีฯ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ฯและสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด  ทั้ง 4 เขต พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง  กองช่างสาธารณสุข หน่วยป้องกันและบรรเทาภัย(ดับเพลิง)นครแม่สอด

พร้อมรถกระเช้าไฟฟ้า =รถบรรทุก =เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ  ร่วมกันลงพื้นที่ทำงานรณรงค์ปรับภูมิทัศน์ ติดตั้งหลอดไฟฟ้า ส่องสว่าง ในเสาไฟฟ้าต้นที่มีหลอดไฟเสียหายดับ เพื่อเพิ่ม ไฟส่องสว่างตามจุดต่างๆ   การทำความสะอาด  การตัดแต่งต้นไม้บริเวณโดยทั่วเขตเทศบาลนครแม่สอด    เนื่องในโอกาส วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2564  ในทุกชุมชน พืนที่เขตเทศบาลนครแม่สอด โดยจะมีการรณรงค์ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วเขตนครแม่สอด ในช่วงนี้อย่างต่อเนื่อง ในโอกาส "วันพ่อแห่งชาติ"

นอกจากนี้ ตามชุมชนต่างๆประธานคณะกรรมการชุมชนฯ คณะกรรมการชุมชน ฯกลุ่มอสม.  กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มพลังมวลชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดก็ได้จัดการรณรงค์ การปรับปรุงภูมิทัศน์   ในโอกาสเดียวกันด้วย