กมธ.ร่างพรบ.กัญชาฯ เคาะให้ปลูกกัญชาได้บ้านละไม่เกิน 10 ต้น

เคาะให้ปลูกกัญชาได้บ้านละไม่เกิน 10 ต้น

กมธ.ร่างพรบ.กัญชาฯ เคาะให้ปลูกกัญชาได้บ้านละไม่เกิน 10 ต้น
ad1


ad1

ad1

ad1

20 มิ.ย. ที่รัฐสภา นายปานเทพ พัวพงศ์พันธ์ โฆษกกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. …. สภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. .… ในชั้นการพิจารณาของ กมธ.เห็นควรให้ในแต่ละครัวเรือน สามารถปลูกต้นกัญชา เพื่อการใช้ในครัวเรือน ครัวเรือนละไม่เกิน 10 ต้น ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัวและเจตนารมณ์ในการส่งเสริมทางเศรษฐกิจ โดย กมธ.มีเป้าหมายให้กัญชงและกัญชา ไม่เพียงมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่จะต้องลดช่องว่างทางเศรษฐกิจด้วย ยิ่งมีขนาดการปลูกทางเศรษฐกิจมาก ก็จะต้องมีขั้นตอนและวิธีการมากขึ้น

"กรรมาธิการฯ แบ่งกลุ่มประเภททางเศรษฐกิจตามเกณฑ์ 3 ระดับ คือ 1. กลุ่มเศรษฐกิจขนาดเล็ก ขนาดไม่เกิน 5 ไร่ จะมีความคล่องตัวมากที่สุด ค่าธรรมเนียมน้อยที่สุด หรือไม่มีเลย 2. กลุ่มขนาดกลางไม่เกิน 20 ไร่ และ 3. กลุ่มขนาดใหญ่ ที่มีพื้นที่การปลูกมากกว่า 20 ไร่ ซึ่งถือเป็นผู้ลงทุนที่หวังผลทางธุรกิจ จะต้องมีผลตอบแทนให้กับรัฐมากขึ้น แต่การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ นั้น จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการรายเล็กมากกว่า และผู้ประกอบการรายใหญ่จะต้องแบ่งปันให้สังคมและคืนให้กับรัฐมากกว่า” นายปานเทพ กล่าว

นายปานเทพ กล่าวต่อว่า ในส่วนของการปลูกกัญชาของสถานพยาบาลเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จะได้รับการคุ้มครองการปลูกเพื่อการแพทย์ในสถานพยาบาล โดยสามารถปลูกเพื่อผลิตตำรับยาของสถานพยาบาลได้ไม่เกิน 5 ไร่ ทั้งนี้ กมธ.ขอขอบคุณทุกสถานศึกษาที่ช่วยกันทำความเข้าใจ ในการระมัดระวังการใช้กัญชาในกลุ่มเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ร่างกฎหมายมีเจตนารมณ์ควบคุมการใช้กัญชาอยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและเตรียมยกร่างบทบัญญัติดังกล่าวไว้ในกฎหมายอยู่แล้ว จึงขอสังคมไม่ต้องเป็นกังวลในการป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชน