นางกมลา แฮริส รองปธน.สหรัฐ สตรีคนแรกในประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐ ที่ครองอำนาจสูงสุดชั่วคราวแทนไบเดน

กมลา แฮริส

นางกมลา แฮริส รองปธน.สหรัฐ สตรีคนแรกในประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐ ที่ครองอำนาจสูงสุดชั่วคราวแทนไบเดน

ad1

ad1

20 พ.ย. 2564  ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ วัย 79 ปี เข้ารับการตรวจสุขภาพตามกำหนดการ เมื่อวันศุกร์ โดยใช้เวลานานประมาณ 5 ชั่วโมง มีทั้งการตรวจร่างกายภายนอก ตรวจระบบเลือด ระบบย่อยอาหาร การวัดสายตา การตรวจฟัน และการตรวจระบบประสาทโดยผลการตรวจโดยรวมยืนยันว่า ผู้นำสหรัฐมีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

    ทั้งนี้หนึ่งในขั้นตอนของการตรวจร่างกาย ต้องมีการวางยาสลบ ซึ่งหมายความว่าประธานาธิบดีไบเดน ต้องหมดสติชั่วคราว จึงมีการถ่ายโอนอำนาจประธานาธิบดี “เป็นการชั่วคราว” ให้แก่นางกมลา แฮร์ริส รองประธานาธิบดี ทำให้เธอกลายเป็นสตรีคนแรกในประวัติศาสตร์การเมืองของสหรัฐฯ ที่ได้ถือครองอำนาจบริหารสูงสุด แม้เป็นเวลาไม่นานก็ตาม