ศรีสะเกษพร้อมจัดมหกรรมกีฬาแห่งชาติ"นครลำดวนเกมส์"

ศรีสะเกษพร้อมจัดมหกรรมกีฬาแห่งชาติ"นครลำดวนเกมส์"
ad1


ad1

ad1

ad1

ศรีสะเกษ-ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทยรประชุมเพื่อหารือเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์" และ การจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "นครลำดวนเกมส์

นายชนินทร์ คุ้มใหญ่โต ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมการประชุมเพื่อหารือเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์" และ การจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "นครลำดวนเกมส์" โดยมีนายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งประกอบด้วย 


     1. ฝ่ายพัฒนาเมือง และรักษาความสะอาด
     2. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
     3. ฝ่ายพิธีเปิด-ปิดการแสดง
     4. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขัน
     5. ฝ่ายขนส่งและยานพาหนะ

การจัดกิจกรรมดังกล่าวถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

เสนาะ วรรักษ์/รายงาน