"อานนท์ แสนน่าน"ห่วงเพื่อนเลิฟ"แรมโบ้"คนดีศรีสังคม

"อานนท์ แสนน่าน"ห่วงเพื่อนเลิฟ"แรมโบ้"คนดีศรีสังคม
ad1


ad1

ad1

ad1

บันทึกของ "อานนท์ แสนน่าน" ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน แห่งประเทศไทย  ถึง แรมโบ้อีสาน "เสกสกล อัตถาวงศ์' ข้อความดังนี้

โปรดช่วยกันดูแลคนดี "แรมโบ้อีสาน" เสกสกล อัตถาวงศ

"...กว่าจะมีคนที่ดีดี ซักคน
ยอมอุทิศตนเพื่อคนส่วนใหญ่
กว่าจะเจอคนที่เราเห็น
ว่าเป็นคนใช่
ต้องรอนานเท่าใดจึงได้มา
แต่คนดีก็อยู่กับเราไม่นาน
โดนแรงเสียดทาน
โถมจนพ่ายล้า
ใครโง่ไม่เป็นใครเด่นเกินไป
ต้องโดนคนว่า
ทำถูกใจช้า ยังด่าทอ
ใช้คนดีเปลือง
ฝืดเคืองคำชม
โยนเรื่องทับถมถึงทนก็ท้อ
เมื่อทำดียาก
ใครอยากจะทำดีต่อ
ก่อนที่คนดีจะท้อ
จึงร้องขอแรงส่งมา
โปรดช่วยรักษาคนดี
เชิดชูคนที่เสียสละ
ไม่ถูกใจบ้างบางเวลา
อย่าด่วนกล่าวหาจนถอดใจ
โปรดช่วยดูแลคนดี
ให้มีศักดิ์ศรีและยิ่งใหญ่
ปกป้องคนดีให้มีชัย
เพื่อให้ใครใคร
อยากทำความดี

อยากให้มีคนที่ทำดีมากมาย
ยืนหยัดสู้ไหวแรงใจมากมี
กว่าจะเจอก็ยากนักหนา
ควรรักษาให้ดี
ใช้เพชรที่เรามีอย่างรู้ค่า
โปรดช่วยรักษาคนดี
เชิดชูคนที่เสียสละ
ไม่ถูกใจบ้างบางเวลา
อย่าด่วนกล่าวหาจนถอดใจ
โปรดช่วยดูแลคนดี
ให้มีศักดิ์ศรีและยิ่งใหญ่
ปกป้องคนดีให้มีชัย
เพื่อให้ใครใครอยากทำดี
โปรดช่วยรักษาคนดี
เชิดชูคนที่เสียสละ
ไม่ถูกใจบ้างบางเวลา
อย่าด่วนกล่าวหาจนถอดใจ
โปรดช่วยดูแลคนดี
ให้มีศักดิ์ศรีและยิ่งใหญ่
ปกป้องคนดีให้มีชัย
เพื่อให้ใครใคร
อยากทำความดี..."

เสนาะ วรรักษ์/รายงาน