สวดพระอภิธรรมศพคนต้นแบบดาราศาสตร์ไทยคืนที่ 4(มีคลิป)

สวดพระอภิธรรมศพคนต้นแบบดาราศาสตร์ไทยคืนที่ 4(มีคลิป)
ad1


ad1

ad1

ad1

ปราจีนบุรี–สวดพระอภิธรรมศพคนต้นแบบดาราศาสตร์ไทยคืนที่ 4   นายวรวิทย์  ตันวุฒิบัณฑิตย์ ปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดาราศาสตร์ไทย /ที่ปรึกษาหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หอดูดาวภูมิภาค ภาคตะวันออก เป็นคืนที่ 4

ค่ำ วันนี้ 8 เม.ย.65  ผู้สื่อข่าว รายงานว่า  ที่ศาลธรรมสังเวช วัดด่านเงิน อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา นายธนา ธนาเจริญพร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมคณะบุคคลในด้านดาราศาสตร์ไทย และ ผู้นำท้องถิ่น พร้อมประชาชน อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา กว่า 150 คน  ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายวรวิทย์  ตันวุฒิบัณฑิตย์ ปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดาราศาสตร์ไทย /ที่ปรึกษาหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ   ซึ่งตั้งบำเพ็ญกุศลเป็นคืนที่ 4 (6-10เม.ย.)  ก่อนกำหนดบรรจุศพวันที่ 11 เม.ย.65  ท่ามกลางการเข้มงวดความปลอดภัยจากโควิด-19

โดย นายวรวิทย์ ตันวุฒิบัณฑิต ได้เสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย 70 ปี    เมื่อเวลา 14.55 น. วันที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา    ภายในบ้านพักย่านตลาดบางบ่อ เลขที่ 31 ม.5 ต.แปลงยาว ด้วยโรคประจำตัวหลายโรคที่รุมเร้ามานานนับสิบปี ซึ่งญาติได้จัดให้มีพิธีสวดพระอภิธรรมภายในบ้านพัก 1 คืน   ก่อนจะเคลื่อนย้ายศพมาจัดพิธีรดน้ำที่ศาลาวัดด่านเงิน เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 6 เม.ย.2565 และจัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพ จนถึงวันที่ 10 เม.ย.    จากนั้นจึงจะเคลื่อนย้ายไปประกอบพิธีบรรจุศพฝังภายในสุสานหนองปลิง ในเวลา 15.00 น. วันที่ 11 เม.ย.2565 นี้

สำหรับ นายวรวิทย์ ตันวุฒิบัณฑิต อายุ 70 ปี อาชีพค้าขายร้าน ล.ภูษา การศึกษา ป.7 จากโรงเรียนตลาดบางบ่อ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา จบมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก กศน.อำเภอแปลงยาว ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาหลักสูตรและการสอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา

นายวรวิทย์ ตันวุฒิบัณฑิต เป็นชาวบ้าน อาชีพค้าขาย การศึกษาเดิม ป.7 มีความสนใจในเรื่องดาราศาสตร์ และได้ฝึกฝนการใช้กล้องส่องดูดวงดาวด้วยตนเองมาตั้งแต่แรกรุ่น นานกว่า 20 ปี จนเกิดความชำนาญ และได้คิดค้นประดิษฐ์กล้องส่องดูดาวเพื่อใช้เป็นของตนเอง ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านดาราศาสตร์ และเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ที่ได้รับการยกย่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรามอบเกียรติบัตรปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาหลักสูตรและการสอน

และเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่สังคมชุมชน และหน่วยงานภาครัฐให้การยอมรับ เนื่องจากเป็นผู้ที่ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ได้ฝึกฝนเรียนรู้ด้วยตนเอง และยังได้ถ่ายวิชาความรู้ ในด้านดาราศาสตร์ดังกล่าว ให้แก่เด็ก เยาวชน และนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา ทั้งในจังหวัดฉะชิงเทรา ต่างจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเสมอมา นอกจากนี้ยังได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้กับค่ายดาราศาสตร์ตามสถานศึกษาต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ และเผยแพร่ให้ความรู้ผ่านสื่อมวลชน
ผลงานและเกียรติบัตรที่ได้รับ พ.ศ. 2539 - ได้รับถวายงานดาราศาสตร์ ในโอกาสดาวหาง “ฮียะ กุตาเกะ”มาเยือนโลก แด่ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชสุดา ในนามสมาคมดาราศาสตร์ไทย และได้ถวายงาน ทั้งเป็นการส่วนพระองค์ และเป็นทางการมาอย่างต่อเนื่องที่มีปรากฏการณ์สำคัญรวม 9 ครั้ง พร้อมทรงฉายภาพฝีพระหัตถ์จากกล้องดูดาวของหอดูดาวบัณฑิตทุกๆ ครั้งที่มีปรากฏการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์


พ.ศ. 2540 - เริ่มสร้างหอดูดาว ขนาดความสูงเท่ากับบ้าน 2 ชั้น มีขนาดช่องสังเกตการณ์ 2 เมตร แต่ถูกตึกที่สร้างสูงกว่าบดบังรัศมีการสังเกตการณ์บนท้องฟ้า
พ.ศ. 2543 - ได้สร้างหอดูดาวขึ้นมาใหม่อีก มีความสูงเท่ากับตึก 4 ชั้น ขนาดช่องสังเกตการณ์ 4 เมตร ยาว 8 เมตร เป็นหอดูดาวบัณฑิตอย่างถาวร และใช่ถ่ายบันทึกภาพปรากฏการณ์ ทางดาราศาสตร์ต่างๆ มากมายและได้เผยแพร่ไปสู่สายตาสาธารณชนและการส่วนตัว
พ.ศ. 2549 - ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา
พ.ศ. 2551 - รางวัลแทนคุณแผ่นดิน 76 คนดีนำทาง จากเนชั่นและกระะทรวงพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์
พ.ศ. 2552 - รางวัลเพชรสยาม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2555 -ได้รับยกย่องเป็นผู้มีผลงานถ่ายทอดภูมิปัญญาดีเด่น จากชมรมผู้สูงอายุจังหวัดฉะเชิงเทรา
และ เป็นบุคคลสำคัญในการผลักดัน การก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคสำหรับภาคตะวันออกใกล้กรุงเทพฯที่สุด ดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา

ปัจจุบัน นายวรวิทย์ ตันวุฒิบัณฑิต ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอนด้านดาราศาสตร์ให้กับสถานศึกษาในอำเภอแปลงยาว  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา และ  สถานศึกษาตามจังหวัดต่าง ๆ ที่ได้เชิญไป เช่น ค่ายเยาวชนวิทย์อนุบาล 54 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏ์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา   หอดูดาวบัณฑิตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา อำเภอแปลงยาว  ค่ายดาราศาสตร์ท้องฟ้าจริงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพฯ   ค่ายดาราศาสตร์ท้องฟ้าจริง โครงการค่ายพัฒนาและส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา ฯลฯ   และ  มีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้แก่เด็ก เยาวชนและผู้สนใจทั่วไป

มานิตย์   สนับบุญ/ปราจีนบุรี  รายงาน