หมากกระดานการเมือง ที่เข้มข้น ... จากกระดานเล็กถึงหมากกระดานใหญ่

หมากกระดานการเมือง ที่เข้มข้น ... จากกระดานเล็กถึงหมากกระดานใหญ่ad1

ตาก-หมากกระดานการเมือง ที่เข้มข้น ... จากกระดานเล็กถึงหมากกระดานใหญ่  ก่อนสู่สนามใหญ่  วงการเมืองตากสะเทือน

ผ่านพ้นไปแล้ว กับการรอลุ้นคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 6. ที่ได้นัดอ่านคำพิพากษา ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก และศาลอุทธรณ์ ได้ยกคำร้อง ให้พ้นความผิดและให้กลับไปปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครแม่สอดและคณะ “กลุ่มคนรักแม่สอด “ต่อไป.....เกมส์การเมืองสนามต่อไปเดินไปที่เกมส์การเมืองใหญ่ การเมืองตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.)  ในอีกประมาณไม่เกิน 10 เดือนข้างหน้า...ก็จะมีการเลือกตั้ง สส.สนามใหญ่ ในกลางปี 2566....

วันนี้จะเห็นได้ว่านายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก พี่ใหญ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ได้ลงพื้นที่อย่างหนัก โดยในการลงพื้นที่แต่ละแห่งจะมีนักการเมืองท้องถิ่น ทั้ง ระดับ ส.อบจ.ตาก เขตต่างๆ ทั้ง 9 อำเภอ ,นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)และ ส.อบต. ในตำบลต่างๆจำนวนมากเดินทางไปให้การต้อนรับในการลงพื้นที่ของ นายก.อบจ.ตาก  มีการจับไม้จับมือกันอย่างแน่นแฟ้น

เพื่อแสดงความเป็นปึกแผ่นและจะเดินไปบนเส้นทางการเมืองด้วยกัน เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน ที่เป็นกลุ่มใหญ่....และไม่แปลกเลยที่เวลา นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก จะควงคู่บุตรชายคนเล็กว่าที่ ดร. ฑีฆะพล ทวีเกื้อกูลกิจ “รองเอริ์ท” รอง.นายก.อบจ.ตาก ลงพื้นที่ไปด้วยทุกครั้งและมักจะได้รับกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดี

สิ่งสำคัญมีการฝากให้ชาวบ้านและกลุ่มผู้สนับสนุน ได้ช่วยกันสนับสนุน ว่าที่ ดร. ฑีฆะพล ทวีเกื้อกูลกิจ “รองเอริ์ท” ทำให้มองได้เกือบ 100 %  เลยว่า นายก.อบจ.ตาก สนับสนุนให้ลูกชาย ลง สส. ในครั้งหน้าอย่างแน่นอน โดยปัจจุบันบุตรชายคนโต ของ นายก.อบจ.ตาก  คือนายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ  ก็เป็น สส.ตาก เขต 1. ซึ่ง นายก.อบจ.ตาก จะสนันสนุนลูกชายนคนเล็ก ให้เป็น สส.อีกคน  โดยเริ่มที่จะมีการประสานการทำงานกับ อปท.ทุกระดับ ทั้ง เทศบาลฯ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน....กระดานแรกที่ อปท.ได้จับมือกันคือการบูรณาการ ความร่วมมือในการเตรียมแนวทางและมาตรการการป้องกันปัญหาอุทกภัย น้ำท่วม ในช่วงฤดูฝนนี้

 โดยมี อบจ.ตาก พี่ใหญ่ท้องถิ่น รับที่จะไปช่วยเหลือท้องถิ่น เทศบาลและ อบต.ในทันที    จึงมองได้ว่าหมากกระดานสนามใหญ่นั้น อปท.หรือท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตาก ทั้ง 9 อำเภอ จะร่วมมือการทำงานกับนายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก และเมื่อถึงเวลาการเลือกตั้ง สส.ที่จะมาถึง กลุ่ม อปท. คงก็ต้อง สนับสนุนลูกชาย สุดรักของ  นายก.อบจ.ตาก  เพราะต้องหวังที่จะทำให้ในระบบทีมเวิร์ค  ทั้งจังหวัด ทั้ง สส. อบจ. เทศบาล และ อบต.

และ ที่ผ่านมาการลงพื้นที่ของ นายก.อบจ.ตาก และคณะ รวมทั้งการเริ่มเปิดตัว ว่าที่ ดร. ฑีฆะพล ทวีเกื้อกูลกิจ “รองเอริ์ท” รอง.นายก.อบจ.ตาก เพื่อไปพบกับผู้นำท้องถิ่น ก็จะได้รับการตอบรับอย่างดี จับมือประสานสัมพันธ์ และเสมือนหนึ่งเป็นทีมงานเดียวกันทั้งหมด

ทีมข่าวการเมือง รายงาน