กองทัพเรือฝึกเข้ม"ต้องพร้อม เพื่อชาติ และราชนาวี"

กองทัพเรือฝึกเข้ม"ต้องพร้อม เพื่อชาติ และราชนาวี"ad1

กองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ ฝึกเตรียมความพร้อม ณ ที่ตั้งปกติ บริเวณ ท่าเรือแหลมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ซึ่งถือเป็น การเตรียม และตรวจสอบความพร้อมในด้าน องค์บุคคล องค์วัตถุ สร้างความเชื่อมั่น และ มั่นใจ พร้อมทั้ง

เป็นการ เสริมสร้างระเบียบวินัย กระตุ้นจิตสำนึกความเป็นทหาร อย่างสม่ำเสมอ  ดำรงไว้ซึ่งความพร้อมตลอดเวลา ในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อกองทัพเรือ ประเทศชาติ และ พี่ น้อง ประชาชน

สำหรับ คลิปวีดีโอ เป็นภาพการฝึก ของ เรือ ต.115  ซึ่ง ปฏิบัติราชการ กับ ทัพเรือภาคที่ 1 และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ศรชล.ภาค 1)

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน