บริษัท เอ พลัส อินโนเวชั่น เเอสเซท มอบเครื่องฟอกกำจัดเชื้อโรคให้ DSI

บริษัท เอ พลัส อินโนเวชั่น เเอสเซท มอบเครื่องฟอกกำจัดเชื้อโรคให้ DSIad1

ร้อยตำรวจเอก วิษณุ ฉิมตระกูล ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ รับมอบ เครื่องฟอกกำจัดเชื้อโรค และมลพิษในอากาศ Natural Air Fresh เป็นเครื่องผลิตอนุพันธ์ออกซิเจน จาก บริษัท เอ พลัส อินโนเวชั่น เเอสเซท จำกัด โดย นายนันทวัฒน์ พรรณสกุลวัฒน์ ประธานบริหารและนาย เสกษิต บุญเนือง ประธานบริหารร่วม (ผู้คิดค้นเครื่องผลิตอนุพันธ์ออกซิเจน Natural Air Freshร่วมกับ สวทช.) นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิตอล นาย กิตติพันธ์ ขันติศีลชัย และคณะ เพื่อใช้ ดูแลเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบต่อไป