เรื่องของ กัญชา กัญชา

เรื่องของ กัญชา กัญชา
ad1


ad1

ad1

ad1

เมื่อกัญชาสู่พืชเศรษฐกิจ ส่องราคากัญชา หลังเปิดเสรีกัญชา ข้อมูลองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เคยรายงานส่วนที่แพงสุดคือช่อดอกแห้งกัญชา เกรด A ที่มีปริมาณสาร CBD มากกว่าร้อยละ 12 ราคา 45,000 บาท ขณะที่ตลาดออนไลน์พบช่อดอก 1 กรัม 250 บาท ส่วนใบกัญชา 2 ขีด 120 บาท

ผ่านมา 1 สัปดาห์ หลังจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 มีผลบังคับใช้ วันที่ 9 มิ.ย.2565 ซึ่งมีผลให้ทุกส่วนของ "กัญชา กัญชง" ไม่เป็นยาเสพติดประเภท 5 ยกเว้นสารสกัดที่มี THC เกิน 0.2% ทำให้มีผู้คนสนใจ ซื้อ ขาย และปลูก กัญชาจำนวนมาก 

ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.ที่ผ่านมา พบจำนวนการลงทะเบียน 806,759 คน โดยมีการออกใบรับจดแจ้งกัญชา แล้วกว่า 780,000 คน ส่วนกัญชง 24,000 หคน ขณะที่มีจำนวนคนเข้าใช้งานในระบบผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ มากกว่า 37 ล้านครั้ง 

แม้ว่าไทยเพิ่งเปิดเสรีกัญชาเพียง 1 สัปดาห์ การจำหน่ายกัญชาเฉพาะส่วน จึงยังไม่แพร่หลาย แต่หากอิงกับข้อมูลปี 2564 ที่รายงานโดยองค์การเภสัชกรรม (อภ.) มีข้อมูลดังนี้ 

ในส่วนของช่อดอกแห้งกัญชา ได้ตั้งราคารับซื้อ ใน 3 ระดับคือ เกรด A ปริมาณสารสำคัญ CBD มากกว่าร้อยละ 12 (โดยน้ำหนัก) กิโลกรัมละ 45,000 บาท
ส่วนเกรด B ปริมาณสารสำคัญ CBD ร้อยละ 10 – 11.9 (โดยน้ำหนัก) กิโลกรัมละ 37,500 – 43,125 บาท
ปริมาณสารสำคัญ CBD ร้อยละ 8-9.9 (โดยน้ำหนัก) กิโลกรัมละ 30,000-35,625 บาท ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามที่ อภ. กำหนด

ส่วนของการประเมินราคา กัญชา เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) โดยมีราคาประเมินรับซื้อ ในส่วนช่อดอก และชิ้นส่วนอื่นๆ ของทั้ง กัญชา และ กัญชง (เป็นราคาประเมินก่อนที่จะมีการปลดล็อกกัญชา) ซึ่งมีรายละเอียดจำแนกตามการปลูก เช่นโรงเรือนระบบปิด โรงเรือนระบบเปิด

โรงเรือนระบบปิด ใบตัดแต่งจากห้องใบ ไม่ตรวจสารราคา 6,000 บาทต่อกก.ส่วนตรวจสารราคา 9,000 บาทต่อกก. ราก ไม่ตรวจสารกก.ละ 10,000 บาท และตรวจสารราคา 15,000 บาท

  เรียกได้ว่า ตั้งแต่วันแรกที่มีการปลดล็อกกัญชา ออกจากพืชยาเสพติด การซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ คึกคักมาก มีการพูดถึงกัญชาเสรี จนแฮชแท็ก #กัญชาเสรี ติดคำค้นยอดนิยม

นอกจากนี้ยังโพสต์ขายผ่านทวิตเตอร์ เฟซบุ๊กจะเอาแบบไหน แบบพันลำพร้อมสูบ เป็นใบ หรือเป็นช่อดอก หรือกัญชาอัดแท่ง มีชั่งน้ำหนักให้ดู ตั้งราคาขาย 2 ขีด 120 บาท ช่อดอก 1 กรัม 250 บาท หรือแบบเปิดขายกัญชาผสมมวนเป็นลำคล้ายบุหรี่ ก็มี

ขณะที่ในสื่อสังคมออนไลน์ ยังพบว่ามีการขายในหลากหลายรูปแบบ เช่น ช่อดอกที่ปลูกกลางแจ้ง โดยสายพันธุ์ KD + LSD ราคาอยู่ที่ 10 กรัม 900 บาท , 20 กรัม 1,600 บาท 50 กรัม 3,500 บาท และ 100 กรัม 6,000 บาท

เสนาะ วรรักษ์/รายงาน

อ้างอิง https://news.thaipbs.or.th/content/316605