ปาโป่งปาเป้า มีคู่กับงานอำเภอ งานวัด เทศบาล และอบต.เกมพนันหรือกีฬา...?

ปาโป่งปาเป้า มีคู่กับงานอำเภอ งานวัด เทศบาล และอบต.เกมพนันหรือกีฬา...?

ad1

ปาโป่งปาเป้า มีคู่กับงานอำเภอ งานวัด เทศบาล อบต. เป็นการพนันประเภท ข มีโทษจำคุก 3 เดือนถึง 3 ปี หรือปรับไม่เกิน5,000 บาท ด้วยเหตุนี้ "สื่อ" เสนอตัวคุ้มครองไปขู่เจ้าภาพเรียกรับเงิน จริงหรือไฉน.?

โดย ..เสนาะ วรรักษ์

การพนันอย่างอ่อน

ปาเป้า ปาโป่ง ในงานวัด งานอำเภอ เป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือเป็นเกมกีฬา

หากพูดถึงงานวัดคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะในเมืองอาจไม่คุ้นเคยนักแต่สำหรับคนต่างจังหวัดส่วนมากก็จะรู้จักกันดีว่าเป็นงานบุญประจำปีที่จะสืบต่อกันมาตั้งแต่ยุคคุณปู่คุณย่า คุณตา คุณยาย เป็นงานเทศกาลรื่นเริงประจำปีที่นิยมจัด กลางแจ้งติดต่อกันหลายวัน และมักจะขึ้นในช่วงฤดูหนาว โดยที่แต่ละวัดจะกำหนดฤกษ์ยามข้างขึ้นข้างแรม หรือวันมงคลในการจัดงานที่แตกต่างกันออกไป

หลายคนอาจมองว่าการเล่นเกมปาลูก โป่งปาเป้า ยิงเป้าโยนห่วง โยนสตางค์ ตกเบ็ดจับฉลาก บิงโก แลกของรางวัล แลกตุ๊กตา ตามงานวัดหรืองานเทศกาล ต่างๆเป็นเกมที่สร้างความบันเทิงสนุกสนาน เป็นการพักผ่อนแต่ทราบหรือไม่ว่า การเล่นเกมดังกล่าว ถือว่าเป็นการพนันที่ไม่สามารถ เปิดได้ตามงานวัด รวมถึงงานนมัสการพระธาตุต่างๆเนื่องจากขัดต่อระเบียบมหาเถรสมาคมที่ประกาศห้ามไม่ให้มีการ จัดกิจกรรมการพนันเหล่านี้ได้ถ้ามีการเปิดให้เล่นถือว่าผิด กฎหมายขัดต่อระเบียบเถรสมาคมอาจจะเปิดให้เล่นได้ต้องเป็นงานประจำจังหวัดเท่านั้นและต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด

ทำไมปาเป้าปาโป่งบิงโกตามงานวัดหรืองานเทศกาลต่างๆถึงผิดกฎหมาย

การเล่นปาลูกโป่งปาเป้ายิงเป้าโยนห่วงโยนสตางค์ตกเบ็ดจับฉลากปิงโกแลกของขวัญ ถูกบรรจุให้เป็นการพนันประเภท 2 บัญชีขอตามพรบการพนันพ.ศ 2478 ซึ่งเป็นการเล่นการพนันที่กระทรวง มหาดไทยให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตอนุญาตเฉพาะการเล่นใน'งานกาชาด "หรือ งานประจำปีของจังหวัดโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อหารายได้มอบให้แก่"กาชาด"เท่านั้นรวมถึงห้ามมิให้มีการเล่นชกมวยในงานวัดด้วย
เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายคือนายอำเภอ 
ผอสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองกรณีในเขตกทม

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้อนุมัติ อนุญาตการจัดให้มีการเล่นการพนันทุกประเภทในงานวัดโดยเด็ดขาดหากจัดให้มีการเล่นการพนันบัญชีขอปาโป่งปาเป้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดฐานจัดให้มีการเล่นการพนันมีโทษจำคุก 3 เดือนถึง 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 5.000 บาท


นอกจากความผิดตามกฎหมายการพนันแล้วยังมีระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดงานวัดพ.ศ 2537 ข้อ 7 วงเล็บ 2 ซึ่งออกตามพรบคณะสงฆ์พ.ศ 2505 ระบุห้ามงานวัดมีการพนันหรือการหารายได้โดยวิธีการเสี่ยงโชคเลียนแบบการพนัน
ดังนั้นการเล่นการพนัน ปาลูกโป่งปาเป้ายิงเป้าโยนห่วงโยนสตางค์ตกเบ็ดจับฉลากบิงโกพยานใหญ่ถ้าไม่ได้เล่นในงานกาชาดจึงมีความผิดฐานจัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต

งานวัด งานอำเภอ เทศบาล อบต มักจะมีการพนันนี้ทุกงานเสมอ ดูแล้วเป็นปกติ
ด้วยที่ผิดกฏหมายนี่เอง จึงมี สื่อ ไปขู่ เจ้าภาพจัดงาน เรียกับเงินทุกงานไป